Fusjonsmeldinger

Fusjon i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund

Styret i Nordea 1 SICAV har vedtatt å fusjonere Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund inn i Nordea 1 – European Cross Credit Fund.
Det er opplyst at fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 13. september 2016 (ikrafttredelsesdato).

Les brevet fra Nordea 1 SICAV (pdf, 560 KB)Åpnes i nytt vindu

Fusjon i Nordea 1 SICAV FOND i Luxembourg

Styret i Nordea 1 SICAV i Luxembourg har vedtatt å fusjonere Nordea 1, European Opportunity Fund inn i Nordea 1, European Value Fund. Det er opplyst at fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 29. juni 2016 (ikrafttredelsesdato).

Les brevet fra Nordea 1 SICAV (pdf, 397 KB)Åpnes i nytt vindu

Fusjon i Nordea 1 SICAV FOND i Luxembourg

Styret i Nordea 1, SICAV har vedtatt å fusjonere Nordea 1, Brazilian Equity Fund inn i Nordea 1, Latin American Equity Fund. Det er opplyst at fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 22. juni 2016 (ikrafttredelsesdato).

Les brevet fra Nordea 1 SICAV (pdf, 337 KB)Åpnes i nytt vindu

Fusjon i Nordea 1 SICAV FOND i Luxembourg

Styret i Nordea 1 SICAV i Luxembourg har vedtatt å fusjonere Nordea 1, Global Value Fund inn i Nordea 1, Global Dividend Fund. Det er opplyst at fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 10. juni 2016 (ikrafttredelsesdato).

Les brevet fra Nordea 1 SICAV (pdf, 352 KB)Åpnes i nytt vindu