Fondsmeldinger

Melding til andelseierne Nordea 2, Sicav

Nytt prospekt vil tre i kraft 25. juli 2017.

Kunngjøring av vedtektsendringer i Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer i følgende verdipapirfond, forvaltet av Nordea Funds Ltd:

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond 30. mai 2017. Nordea Funds Ltd har besluttet at vedtektsendringene skal tre i kraft 22. juni 2017.

Godkjennelse fra Finanstilsynet:

Prospekt Verdipapirfondet:

Melding til andelseiere i Nordea 1 og 2, SICAV

Det er besluttet å ta aktivitetene knyttet til sentraladministrasjonen, som i øyeblikket utføres av Nordea Bank S.A., inn i fondets forvaltningsselskap, Nordea Investment Funds S.A. (“Forvaltningsselskapet”), med virkning fra 1. mai 2017. 

Brevet fra Nordea 1, SICAV kan du lese her. (pdf, 36 KB)Åpnes i nytt vindu

Brevet fra Nordea 2, SICAV kan du lese her. (pdf, 36 KB)Åpnes i nytt vindu

Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund stenges for nye andelseiere

Styret i Nordea 1, SICAV har besluttet å stenge fondet for nye andelseiere med virkning fra
1. februar 2017.

Eksisterende andelseiere kan fortsatt kjøpe andeler i fondet. 

Styret begrunner avgjørelsen med at kapasitetsgrensen nærmer seg i fond som omfattes av den stabile aksjeprosessen i Nordea, og at man ønsker å begrense kapitaltilstrømning for å beskytte fremtidig avkastning til fondets andelseiere.

Brevet fra Nordea 1, SICAV kan du lese her (pdf, 64 KB)Åpnes i nytt vindu.