Fondsmeldinger

Generalforsamling for andelseiere i Nordea 2, SICAV

Andelseierne i Nordea 2, SICAV (“Selskapet”) innkalles hermed til generalforsamlingen som avholdes på selskapets forretningskontor 30. mars 2017 kl. 13.00 CET (“Møtet”), som har følgende dagsorden:

 1. Fremleggelse av styrets beretning (“Styret” og hvert styremedlem individuelt et “Styremedlem”) og beretningen fra selskapets godkjente lovpålagte revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2016 (“Revisor”);
 2. Godkjennelse av balanse- og resultatregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2016;
 3. Resultatdisponering;
 4. Gi ansvarsfraskrivelse til styret og revisor med hensyn til utførelsen av deres plikter i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2016;
 5. Valg av selskapets styre og godkjent lovpålagt revisor;
 6. Godkjenning av styrehonorarer;
 7. Diverse.

Vedtakene i henhold til dagsordenen krever ikke noe beslutningsdyktig antall, og vil bli fattet av flertallet av stemmene som avgis av andelseierne som er møtt frem eller som er representert på møtet. Hver andel har rett til én stemme. Brøkdelsandeler har ikke stemmerett. Flertallskravene for møtet skal fastsettes i samsvar med antall andeler som er utstedt og i omløp ved midnatt 5 (fem) dager før møtedatoen.

For å kunne stemme på møtet må andelseiere som skal stemme ved personlig fremmøte gi bevis på sin identitet som andelseier og ha informert selskapet, av organisatoriske grunner, skriftlig om sin deltagelse på møtet senest innen 23. mars 2017 kl. 17.00 CET (per post til Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller per faks til Administrative Agency, faksnummer +352 433 940). Møtet vil bli holdt på engelsk.

Andelseiere som ikke personlig kan delta på møtet, kan opptre gjennom en fullmektig. Fullmaktsskjemaer er tilgjengelig fra selskapets forretningskontor. Andelseiere som ikke skal delta på møtet personlig bes sende et utfylt og undertegnet fullmaktsformular senest innen 23. mars 2017 kl. 17.00 CET (per post til Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller per faks til Administrative Agency, faksnummer +352 433 940).

I henhold til styrevedtak

Luxembourg, 09. mars 2017

Vedtektsendringer i Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer i følgende verdipapirfond;

 • Nordea Global High Yield, forvaltet av Nordea Funds Ltd
 • Nordea Stabile Aksjer Global, forvaltet av Nordea Funds Ltd
 • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, forvaltet av Nordea Funds Ltd
 • Nordea Likviditet OMF, forvaltet av Nordea Funds Ltd
 • Nordea Norwegian Equity Market Fund, forvaltet av Nordea Funds Ltd

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond dato 1. 2 og 3 november 2016. Nordea Funds Ltd har besluttet at vedtektsendringene skal tre i kraft 25. november 2016.

På bakgrunn av de vedtektsendringer som er gjennomført i ovennevnte verdipapirfond har du som andelseier rett til gebyrfri innløsning av dine andeler. Krav om gebyrfri innløsning må fremsettes innen 18. november 2016.

Gebyrfri innløsning kan utføres i Nordeas nettbank eller på ett av Nordeas kontorer etter møteavtale.

Vedtektsendringene trer i kraft 25. november 2016
FondVedtekterProspekt
Nordea Global High YieldVedtekter Nordea Global High Yield (pdf, 775 KB)Prospekt Nordea Global High Yield (pdf, 345 KB)
Nordea Stabile Aksjer Global

Vedtekter Nordea Stabile Aksjer Global  (pdf, 848 KB)

Prospekt Nordea Stabile Aksjer Global (pdf, 330 KB)
Nordea Stabile Aksjer Global EtiskVedtekter Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (pdf, 716 KB)Prospekt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (pdf, 325 KB)
Nordea Likviditet OMFVedtekter Nordea Likviditet OMF (pdf, 730 KB)Prospekt Nordea Likviditet OMF (pdf, 344 KB)
Nordea Norwegian Equity Market FundVedtekter Nordea Norwegian Equity Market Fund (pdf, 849 KB)Prospekt Nordea Norwegian Equity Market Fund (pdf, 329 KB)