Fondsmeldinger

Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund stenges for nye andelseiere

Styret i Nordea 1, SICAV har besluttet å stenge fondet for nye andelseiere med virkning fra
1. februar 2017.

Eksisterende andelseiere kan fortsatt kjøpe andeler i fondet. 

Styret begrunner avgjørelsen med at kapasitetsgrensen nærmer seg i fond som omfattes av den stabile aksjeprosessen i Nordea, og at man ønsker å begrense kapitaltilstrømning for å beskytte fremtidig avkastning til fondets andelseiere.

Brevet fra Nordea 1, SICAV kan du lese her (pdf, 64 KB)Åpnes i nytt vindu.

Vedtektsendringer i Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer i følgende verdipapirfond;

  • Nordea Global High Yield, forvaltet av Nordea Funds Ltd
  • Nordea Stabile Aksjer Global, forvaltet av Nordea Funds Ltd
  • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, forvaltet av Nordea Funds Ltd
  • Nordea Likviditet OMF, forvaltet av Nordea Funds Ltd
  • Nordea Norwegian Equity Market Fund, forvaltet av Nordea Funds Ltd

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond dato 1. 2 og 3 november 2016. Nordea Funds Ltd har besluttet at vedtektsendringene skal tre i kraft 25. november 2016.

På bakgrunn av de vedtektsendringer som er gjennomført i ovennevnte verdipapirfond har du som andelseier rett til gebyrfri innløsning av dine andeler. Krav om gebyrfri innløsning må fremsettes innen 18. november 2016.

Gebyrfri innløsning kan utføres i Nordeas nettbank eller på ett av Nordeas kontorer etter møteavtale.

Vedtektsendringene trer i kraft 25. november 2016
FondVedtekterProspekt
Nordea Global High YieldVedtekter Nordea Global High Yield (pdf, 775 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Global High Yield (pdf, 345 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Stabile Aksjer Global

Vedtekter Nordea Stabile Aksjer Global  (pdf, 848 KB)Åpnes i nytt vindu

Prospekt Nordea Stabile Aksjer Global (pdf, 330 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Stabile Aksjer Global EtiskVedtekter Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (pdf, 716 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (pdf, 325 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Likviditet OMFVedtekter Nordea Likviditet OMF (pdf, 730 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Likviditet OMF (pdf, 344 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Norwegian Equity Market FundVedtekter Nordea Norwegian Equity Market Fund (pdf, 849 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Norwegian Equity Market Fund (pdf, 329 KB)Åpnes i nytt vindu