Fondsmagasinet

Et gratis e-magasin som holder deg oppdatert om fond

Fondsmagasinet - bilde til artikkel (skjermer)Fondsmagasinet er et e-magasin som gir deg bakgrunnsinformasjon om fond og hjelper deg å forstå hvordan fond fungerer. Her kan du lese artikler og se filmer om blant annet interessante markeder, portretter av menneskene bak fondene og de fondene vi markedsfører. Slik stiller du bedre rustet til å velge fond som du vil investere i eller når du diskuterer plasseringsalternativer med våre sparerådgivere.

Du kan også lese om vårt arbeid med å integrere miljø og sosiale aspekter i fondsforvaltningen, det vi kaller for ansvarlige investeringer.

Du kan lese Fondsmagasinet der du er, via mobil, nettbrett eller datamaskin.

Få tips om nye artikler via nyhetsbrev som sendes til deg via e-post. Dette er gratis og du kan når som helst melde deg av.