Nordea Stable Equity Long Short stenges for alle nye tegninger

Fra og med 27. april stenges verdipapirfondet Nordea Stable Equity Long Short for nye tegninger i fondet. Eksisterende andelseiere kan heller ikke foreta nye tegninger. For andelseiere med spareavtaler i fondet vil siste trekket gå i april måned.

Nordea Stable Equity Long Short har oppnådd god avkastning til tross for store svingninger i de globale markedene. Fondet har av dem grunn tiltrukket seg mye kapital og man har nå kommet til et punkt hvor man er nødt til å stenge for nye tegninger, for fortsatt å være i stand til å drive en effektiv forvaltning.

Les det offisielle brevet (pdf, 326 KB)Åpnes i nytt vindu fra Nordea 1, SICAV vedrørende dette