Eierstyring i Nordeas fond

Nordea Funds, Norwegian Branch er gjennom selskapets verdipapirfond en aktiv eier som er med på å påvirke de selskapene verdipapirfondene investerer i ved f eks å delta i valgkomiteer når styremedlemmer skal velges eller ved å benytte fondets stemmerett som aksjeeier.

eierstyring i nordeas fond

"Eierstyring handler om forholdet mellom
aksjonærene og selskapenes styre og deres ledelse."

Hensikten er å sikre en god langsiktig utvikling i de selskaper Nordeas fond investerer i. Dette kommer både aksjonærene, de ansatte og andre interessenter tilgode.

Du kan lese mer i Retningslinjer for eierstyring i Nordeas fond (pdf, 575 KB)Åpnes i nytt vindu. Dokumentet et på engelsk.


For ytterligere informasjon om eierstyring i Nordeas fond, kontakt Erik Durhan.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.