Ansvarsprofiler i Nordeas fond

I 2007 signerte Nordea FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Nordeas retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer i verdipapirfond innebærer utøvelse av aktivt eierskap og dialog med selskaper som bryter med FNs prinsipper på dette området. 

Skaper forandring gjennom dialog

En gang i året analyserer vi alle Nordeas aktivt forvaltede fond for å identifisere selskaper som bryter med internasjonale normer på følgende områder:

  • menneskerettigheter
  • arbeidstakerrettigheter
  • miljø
  • korrupsjon

Vi går i dialog med selskaper som bryter med noen av de nevnte områdene, der vi mener det kan oppnås en reell forbedring. Dette gjøres enten av Nordeas eget team, gjennom vår samarbeidspartner eller sammen med andre finansielle aktører. Som Nordens største kapitalforvalter bruker Nordea sitt eierskap og sin påvirkningskraft for å få selskaper til å følge gjeldende normer og retningslinjer innen miljø, sosialt ansvar og forretningsetiske forhold. 

Ansvarsprofiler

Vi vet at mange ønsker bedre informasjon om hvordan man i Nordeas fondsforvaltning forholder seg til spørsmål rundt ansvarlige investeringer. Som et ledd i dette arbeidet har Nordea utarbeidet ansvarsprofiler på alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet.

Ansvarsprofiler er en enkel måte å vise hvordan Nordea jobber med ansvarlige investeringer. Alle selskaper som Nordeas fond investerer i granskes årlig. Målet er å identifisere selskaper som bryter med internasjonale normer innenfor miljø, sosialt ansvar og forretningsetiske forhold. Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi dialog for å påvirke selskaper til å endre sin praksis. Som en stor investor har Nordea påvirkningskraft. En siste utvei er at Nordea selger seg ut av et selskap hvis dialog ikke fører frem.

Ønsker du å sjekke ansvarsprofiler på Nordeas fond finnes de i vår FondsinformasjonÅpnes i nytt vindu.