Ansvarlige investeringer

Dame som sitter foran PC 

Ansvarlige investeringer

Årsrapport 2016

Les om våre aktiviteter i rapporten (PDF, 1MB)
Åpnes i nytt vindu
Avkastning med ansvar Stars-fondene Integrerer Påvirker Velger bort Avkastning med ansvar

Ansvarlige investeringer Vårt arbeid med ansvarlige investeringer

Økonomiske nøkkeltall er viktig i all fondsforvaltning. I Nordeas fondsforvaltning inngår også spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring i regnestykket. Vi kaller det avkastning med ansvar.

Vi har et eget team som arbeider med ansvarlige investeringer. De gransker og analyserer selskaper på forskjellige områder, for eksempel hvordan et selskap kontrollerer underleverandører for å sikre at de ikke benytter seg av barnearbeid, om selskapet har kontroll på sikkerhetsrutiner og hvordan de forhindrer utslipp av miljøgifter i naturen. 

Hvordan Nordea jobber med ansvarsprofiler på fondene

Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler for alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet. Les mer om ansvarsprofiler for Nordeas fond.

Rapporter om ansvarlige investeringer 

Stars-fondene

Tar ansvarlige investeringer ett steg lenger

Stars-fondene granskes på nøyaktig samme måte som de øvrige fondene våre, men de miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspektene analyseres ytterligere (ESG-analyse) før vi bestemmer hvilke selskaper vi skal investere i. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort potensiale på lang sikt, er aktuelle for Stars-fondene.
Velg mellom disse stars-fondene:

  • Nordea Emerging Stars – investerer i vekstmarkedene, f.eks. Kina, Brasil og India. Les mer om fondet
  • Nordea Nordic Stars – investerer på det nordiske aksjemarkedet. Les mer om fondet
Integrerer

For at vi skal kunne velge de riktige selskapene å investere i, har alle Nordeas fondsforvaltere også tilgang til ESG-analysen. Det betyr at de kan velge aksjer i selskap basert både på økonomisk informasjon og på informasjon om selskapets håndtering av risiki som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. 

Påvirker

Granskning og dialog

Alle selskap som Nordeas aktivt forvaltede fond investerer i granskes en gang pr år. Målet er å oppdage selskaper som bryter med internasjonale normer for miljøspørsmål, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring.

Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi nesten alltid en dialog med disse for å prøve å påvirke dem til å endre sin praksis. Som en stor investor har vi påvirkningskraft. Som en siste utvei selger vi oss ut av selskapet hvis dialogen ikke fører frem.

Velger bort

Velger bort – en siste utvei

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljen er alltid siste utvei. Men om selskapet bryter med internasjonale normer (for eksempel FNs Global Compact) og ikke har vilje til endring i spørsmål som berører miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut. Dette gjelder våre aktivt forvaltede fond.

Vi har også bestemt at ingen av våre aktivt forvaltede fond skal investere i selskaper som er innblandet i klasevåpen samt produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogrammer eller atomvåpen.

De selskapene vi velger å ikke investere i, havner på listen over ekskluderte selskap.

Se listen over ekskluderte selskapÅpnes i nytt vindu

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.