Aksjefondet Nordea Klima & Miljø

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø (Nordea Climate and Environment Equity Fund) investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø.

Om aksjefondet Nordea Klima & Miljø Kostnader Om aksjefondet Nordea Klima & Miljø

Investér i klima og miljø

Klimafondet investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Med dette som et utgangspunkt er veien videre å analysere og identifisere de viktigste trender innenfor fornybar energi, for således å kunne investere i de riktige selskapene. Selskapene må i tillegg ha gode vekstutsikter sett i forhold hvordan de er priset i markedet.

Dine fordeler med Nordea Klima & Miljø

  • Du investerer i et fond med særlig fokus på klima og miljø.
  • Du får andeler i et fond som forventes å dra nytte av skifte til mer klima- og miljøvennlig teknologi.
  • Du kan oppnå muligheter for god avkastning på lang sikt, hvis du er villig til å ta risiko.
  • Bestem selv hvor mye og hvor ofte du vil spare – spareavtaler fra 100 kroner i måneden og/eller engangsinnskudd fra 100 kroner.
  • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når det passer deg. 
  • Som Nordea-kunde kan du enkelt og raskt handle fond i Nettbanken.

I denne videoen kan du se og høre mer om hvilken type selskaper fondet investerer i, og hvordan vi gjør valgene.

Kostnader
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.