Hvordan kan du få sparepengene dine til å vokse?

Sparer du store beløp på konto med lav rente, og skal pengene stå der i flere år fremover? Visste du at med enkle grep kan du øke muligheten for en høyere avkastning? Bruk kalkulatoren nedenfor for din sparesaldo for å se hvordan sparelengde og avkastning kan påvirke sluttbeløpet.

I kalkulatoren over har vi foreslått en årlig avkastning på 4% som reflekterer en spareprofil med lav risiko der sparingen foregår i et kombinasjonsfond med renter og aksjer hvor aksjeandelen er lav. Er du villig til å ta en høyere risiko, kan du øke forventet avkastning i kalkulatoren. Fond passer for deg som skal spare i mer enn 3-5 år.

Forbehold ›
Åpnes i nytt vindu

Ta kontakt

Vi hjelper deg veldig gjerne med å finne ut hva som passer for akkurat deg, slik at dine sparepenger får muligheten til å vokse litt mer enn i dag, slik at du klarer å nå dine sparemål.

Din spareplan Om avkastning og risiko Din spareplan

En spareplan for akkurat deg

  • Når gjorde du sist noe smart for sparepengene dine? 
  • Vokser de i den takten du forventer? 
  • Hva er dine sparebehov? 
  • Hva trenger du i pensjon? 

Alt dette kan du få hjelp til i et møte med en av våre sparerådgivere. I sparemøtet lager du sammen med din rådgiver, en konkret spareplan tilpasset deg. 

I  Nordea er alle våre sparerådgivere autoriserte finansielle rådgivere som får sine kunnskaper testet årlig. Du kan derfor være trygg på at du får veloverveide råd, tilpasset akkurat deg, din økonomi og dine spareplaner. 

Husk at du trenger ikke å gå i banken for å møte en rådgiver. Velger du nettmøte, kan du ha møtet når og hvor det passer deg best.

Om avkastning og risiko

Forventet avkastning og risiko

Forventet avkastning og risiko er to nøkkelbegreper som henger nøye sammen. På lang sikt er det en tydelig forbindelse mellom forventet avkastning og risiko. Jo høyere forventet avkastning, dess høyere risiko. 

Risiko kan måles på mange forskjellige måter. For mange av oss innebærer risiko en frykt for at det vi investerer, skal tape verdi. Markedet pleier å måle risiko gjennom standardavvik, som angir hvor mye en eiendel går opp og ned i verdi sammenlignet med en gjennomsnittsverdi. Man kan for eksempel se på en aksje og finne ut hvor mye den pleier å avvike fra en børsindeks. Det russiske aksjemarkedet har høyt standardavvik mens et kort norsk rentefond har lavt. 

Poenget med høy risiko er muligheten for bedre avkastning. Spørsmålet blir derfor hvor mye risiko du er forberedt på å ta for å få den avkastningen du ønsker.

Investeringshorisont

Med investeringshorisont mener vi hvor lenge du kan investere pengene dine. Det kan også bety den tidsperioden du velger for å evaluere porteføljen. 

Jo lenger investeringshorisonten er, dess høyere risiko kan du generelt ta for investeringen. Den som sparer med kort investeringshorisont og høy risiko, for eksempel gjennom en stor andel aksjer, har større risiko for å tape penger. Aksjer svinger relativt mye i verdi i forhold til andre aktivaklasser. Hvis du har kort investeringshorisont, bør du velge aktivaklasser deretter.

Forbehold

 

Kalkulatoren tar ikke hensyn til inflasjon, dvs. den generelle prisveksten i Norge, samt kostnader. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes.