Spørsmål og svar om Aksjesparekonto (ASK)

Hva er Aksjesparekonto?
Svar:

Aksjesparekonto er en konto hvor du kan holde en samlet oversikt over dine aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten, så lenge gevinsten ikke blir tatt ut av kontoen. 

 

Hva er bra med Aksjesparekonto?
Svar:

Fordelen med Aksjesparekonto er at du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor denne kontoen uten å utløse skatt. Det betyr at du over tid kan opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel, noe som gjør Aksjesparekonto til en skattegavepakke fra Stortinget.

Hvem kan ha Aksjesparekonto?
Svar:

Du som er privatperson og er skattepliktig til Norge kan opprette Aksjesparekonto. 

Hvem passer Aksjesparekonto for?
Svar:

Aksjesparekonto passer i utgangspunktet for alle private investorer som ønsker å investere i aksjer og aksjefond. Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver i Nordea for å avgjøre om dette er den riktige løsningen for deg.

Hvilke type aksjer kan jeg ha i Aksjesparekonto?
Svar:

Du kan kjøpe aksjer og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. I tillegg er det kun selskaper som er registrert i EØS du kan velge med Aksjesparekonto.

Hvilke investeringer kan jeg ikke ha med Aksjesparekonto?
Svar:

Aksjefond med lavere aksjeandel enn 80 prosent, rentefond og obligasjonsfond faller utenfor denne løsningen. Dette gjelder også aksjer og aksjefond som er registrert utenfor EØS. 

Må jeg realisere mine eksisterende aksjer hvis jeg vil flytte dem til en Aksjesparekonto?
Svar:

Hvis du har eksisterende aksjer eller aksjefond med gevinst, bør du flytte dem over til en Aksjesparekonto før 2017 er over. 2017 vil være et overgangsår, som betyr at du kan flytte aksjesparingen din over til en Aksjesparekonto uten å realisere og skatte av gevinsten.

 

Bør jeg overføre alt jeg har av eksisterende aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis til Aksjesparekonto?
Svar:

Nei, ikke hvis du har urealiserte tap. Da kan det være lurt å selge disse først for å få skattefradraget, før du setter pengene inn på Aksjesparekonto.

Blir pengene låst på Aksjesparekonto?
Svar:

Nei, du kan når som helst bytte aksjefond fritt innenfor Aksjesparekonto, og du kan ta ut innskuddet ditt, uten at du trenger å realisere skatt av gevinsten. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du begynner å skatte. Hvis du hadde innskudd på 5000 kroner, må du skatte når du har tatt ut 5001 kroner.

Får jeg i tillegg renter på innskuddet jeg har på Aksjesparekonto?
Svar:

Nei, du vil ikke motta renter på kontantinnskuddet.

Hvordan vil gevinst på Aksjesparekonto beskattes?
Svar:

Den dagen du tar gevinsten ut av kontoen vil dette beskattes på vanlig måte med 29,76 prosent.

Hva er skjermingsfradrag?
Svar:

Skjermingsfradrag er en viss prosentandel som trekkes fra beskatningen når du selger med gevinst. Skjermingsfradraget økes for hvert år du eier aksjefond.

Hva er forskjellen mellom Aksjesparekonto og Fondskonto?
Svar:
  • Er du interessert i fond med en lavere aksjeandel enn 80 prosent tilbys dette ikke i Aksjesparekonto, og da er Fondskonto mer riktig for deg. 
  • Alt du har stående på en Fondskonto inngår i beregningen av formuesskatten, mens det kun er 90 prosent av verdiene dine i Aksjesparekonto som tas med i beregningen. 
  • Det er kun på Aksjesparekonto du får skjermingsfradrag. 
  • Skatten på Aksjesparekonto er 29,76 prosent, mens det på Fondskonto foreløpig er 24 prosent.
  • I Fondskonto ligger det et forsikringselement, som du ikke får med Aksjesparekonto. Det gjør at arvinger får utbetalt sparesaldoen og forsikringssummen på 1 prosent av saldoen ved dødsfall. 
  • Du får ikke renteinntekter på innskuddet på Aksjesparekonto, men det får du på Fondskonto.
Trenger jeg Aksjesparekonto hvis jeg har Fondskonto fra før?
Svar:

Det kommer an på behovet ditt og hva slags type fond du ønsker å spare i. Snakk gjerne med en rådgiver i Nordea om dette!

Kan jeg opprette en konto for barnet mitt som er mindreårig?
Svar:

Ja, men du kan foreløpig kun opprette en konto per personnummer hos de enkelte tilbyderne.

Hvorfor skal jeg ha Aksjesparekonto i Nordea?
Svar:

Vi er Nordens største kapitalforvalter og du kan være trygg på at du sitter tettest på den mest solide ekspertisen i markedet. 

Hva koster det å opprette Aksjesparekonto?
Svar:

Selve Aksjesparekontoløsningen er gratis, men det kan forekomme kostnader ved opprettelse av VPS-konto. Dette er ikke helt avgjort enda. 

Hvordan åpner jeg en Aksjesparekonto?
Svar:

Aksjesparekonto blir lansert 1. september. Ved å fylle ut dette skjemaet vil du bli kontaktet av oss når løsningen er lansert.