Her har vi samlet informasjon om en rekke aktuelle emner. Vi håper du får svar på det du lurer på - hvis ikke er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

Ny oppdatering 26. april

Nordea overholder alle gjeldende sanksjoner, lover og forskrifter. Vi vil sikre at kundene våre gjør det samme. På grunn av gjeldende sanksjonsregime og restriksjoner har Nordea stoppet å behandle betalinger til og fra Russland og Belarus (tidligere Hviterussland).

Publisert 24. mars 2022

Prosess for å opprette kundeforhold for flyktninger

Før du kan søke om å bli kunde i Nordea må du ha fått D-nummer og registreringsbevis for asylsøker. 

Det du kan søke om er konto, kort og nettbetaling.

  1. Registrer deg som kunde: Fyll ut kundeprofilskjema
  2. Rådgiver kontakter deg: Du vil deretter bli ringt opp av en rådgiver som hjelper deg videre. Rådgiver vil også booke deg inn på et av våre kontorer for signering og kontroll av dokumentasjon.
  3. Kontorer for signering og kontroll av dokumentasjon: Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Vi vil bestrebe oss å hjelpe deg og dine så raskt som mulig.

Process for refugees to become a customer

Before you can apply to become a Nordea customer, you need a D number and to be registered as an asylum seeker.

You can apply for an account, a card and online payment.

  1. Register as a customer: Please fill out our customer profile form
  2. An adviser will contact you: One of our advisers will call you and help you through the rest of the process. The adviser will also book a meeting with you at one of our branch offices to sign necessary documents and check your documentation. 
  3. Nordea offices available for signing and checking documentation: Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim and Ålesund.

We will do our best to help you and your family as quickly as possible.

Slik påvirkes aksjemarkedet

De globale markedene kan svinge i takt med utviklingen av krigen i Ukraina. Følg med på hva det har å si for dine investeringer. 

Vi arrangerer webinarer der ekspertene våre vil redegjøre for utsiktene for aksje- og rentemarkedet fremover. Oversikt over kommende webinarer finner du ved å klikke på lenken under.

Spørsmål og svar - slik påvirker krigen i Ukraina tjenestene våre

Vi har samlet svar på en rekke av de mest aktuelle spørsmålene om hvordan krigen i Ukraina påvirker tjenestene våre akkurat nå.

Ofte stilte spørsmål

Sparing og investering

Nordeas virksomhet i Russland