Pensjonsavtaler fra arbeidsforhold

Hvem tar vare på pensjonskapitalbeviset ditt?

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis, som er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver.
Pensjonskapitalbeviset forvaltes av et livsforsikringsselskap frem til du pensjonerer deg. Er forvalteren din dyktig, vokser pensjonen din. Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. Som Nordens største bank har Nordea forvaltere med høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. Ved å samle pensjonskapitalbevisene hos oss, kan du oppnå bedre oversikt og lavere kostnad.

Flytting av pensjonskapitalbevis til Nordea er enkelt og kostnadsfritt. Bruk vår nettløsning eller ring oss hvis du trenger hjelp.

Om pensjonsavtaler fra arbeidsforhold Pensjonskapitalbevis Fripoliser Kostnader Om pensjonsavtaler fra arbeidsforhold

Forskjellen mellom pensjonskapitalbevis og fripolise

Hvis du ikke vet om du har pensjonskapitalbevis eller om du har fått fripolise fra et tidligere arbeidsforhold, bør du starte med å finne ut hva det er du har. På nettsiden www.norskpensjon.noÅpnes i nytt vindu får du full oversikt.

 • Pensjonskapitalbevis

  Dersom du har vært medlem av en bedrifts innskuddspensjonsordning i minimum 12 måneder, har du rett til å få med deg den oppsparte pensjonskapitalen din når du slutter. Det du har fått oppspart overføres til et pensjonskapitalbevis som har fritt sparevalg. Du kan selv bestemme hvor du ønsker å investere pengene, samt at de kan flyttes.

 • Fripoliser

  En fripolise er oppspart pensjon du får med deg når du slutter i en bedrift som har en  ytelsesbasert pensjonsordning. Når du velger å ta ut pensjonen din, blir denne kapitalen en del av din pensjonsutbetaling. Fripoliser forvaltes av et livselskap og tilføres en årlig  garantert rente for at du skal ha en garanti på en årlig pensjonsinntekt. 

Det er ikke mulig å slå sammen pensjonskapitalbevis og fripolise da disse er to ulike produkter.

Pensjonskapitalbevis

Du vil få utstedt pensjonskapitalbeviset når du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddsbasert pensjonsordning som deretter forvaltes av et livsforsikringsselskap. Har du hatt flere tidligere arbeidsforhold, kan du ha flere pensjonskapitalbevis i ulike selskap.

Ved å samle dem ett sted, får du flere fordeler:

 • Det gir deg færre kostnader og en bedre oversikt.
 • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge mellom 6 ulike Aktiva porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil.
 • Du kan enkelt følge med på verdiutviklingen på nettet og endre fondssammensetningen når det passer deg. 
 • Du får all utbetaling fra ett sted.

Fordeler med sparing i Aktiva-fond:

 • Du kan oppnå en god avkastning på sparingen din.
 • Du får e ferdig laget porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil.
 • Vi følger opp sparingen din uten ekstra kostnader.
 • Risikoen vil automatisk bli trappet ned etter fylte 55 år.
Fripoliser

Hva er en fripolise?

En fripolise er den oppspart pensjonen du har fra en ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere arbeidsforhold. 

 • Fripolisen viser hvilken pensjonsytelse du har rett på.
 • Verdien av fripolisen kan utbetales fra du fyller 62 år og vil komme i tillegg til annen pensjon eller inntekt.
 • Fripolisen forvaltes av et livselskap og tilføres en årlig garantert rente på normalt rundt 3%. 
 • Pensjonsutbetaling fra en fripolise beskattes som pensjonsinntekt og det er ikke formueskatt på fripoliser.
 • Du kan enkelt slå sammen fripoliser du allerede har i Nordea.
 • Fripolisen kan også inneholde uføre- og etterlattepensjoner.

Fripoliser med investeringsvalg

Nye regler gjør det nå mulig å endre fripoliser fra den årlige garanterte renten til et eget investeringsvalg. Dette betyr at man kan plassere fripolisens premiereserve i aksjefond etter din egen risikoprofil. Fripolisene må være ferdig oppreservert* før konverteringen er mulig.

Konvertering til investeringsvalg innebærer:

 • Rentegarantien og den årlige ytelsen bortfaller.
 • Du velger selv hvordan pensjonskapitalen skal plasseres, hvilket kan gi deg en økt pensjon.
 • Det er individuelt om det vil lønne seg å konvertere til investeringsvalg. Førs og fremst er det investeringshorisonten, altså hvor lenge det er til utbetaling fra fripolisen, som er avgjørende hvor lønnsomt det er for deg å konvertere.

Lurer du på hva din fripolise består av og og om det er mulig å flytte den, kan du ringe oss på 09990 så hjelper vi deg.

* Myndighetene har bestemt at fripolisene må være fullt oppreservert til «langt liv» før de kan konverteres. Dette betyr at fripolisene må tilføres mer penger fra livselskapet som forvalter fripolisen fordi utbetalingsperioden vil bli lengre enn opprinnelig antatt. Dette er først og fremst grunnet høyere levealder. Livselskapene har fått frist frem til 2021 med gjennomføringen av oppreserveringen derfor vil de fleste fripoliser i praksis ikke kunne konverteres før mot slutten av den gitte perioden.

Kostnader
Kostnader for pensjonskapitalbevis
Spesifikasjon 
Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til Nordea Liv.

Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimert til 1 % av saldo. I tillegg påløper kostnader i underliggende fond. Årlig fondskostnad avhenger av hvilket fond pensjonskapitalbeviset er plassert i.(Standardfondet Aktiva 50 har for eksempel en årlig forvaltningskostnad på 0,99 %).
Kostnader for fripoliser
Spesifikasjon
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften.