Pensjonsreformen

Ny fleksibel alderspensjon øker behovet for personlig rådgivning

1. januar 2011 trådte nye regler for alderspensjon i folketrygden, private tjenestepensjoner og AFP i kraft.

Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid - både ved at pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kombinerer jobb og pensjon. 

Folketrygden Privat tjenestepensjon AFP Folketrygden

Ny alderspensjon i folketrygden omfatter følgende:

  • Nye opptjeningsregler - alle år mellom 13 år og 75 år teller med i opptjeningen av din pensjonsbeholdning.
  • Fleksibelt uttak av alderspensjon - uttak kan starte allerede fra fylte 62 år, man kan ta ut hel eller delvis pensjon, og fritt kombinere med videre arbeid.
  • Levealderjustering - den årlige pensjonen avkortes ettersom befolkningen lever lenger.

Pensjonsreformen innføres gradvis. Hvordan man blir berørt vil avhenge av fødselsår.

Last ned produktark om ny alderspensjon (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu

Du kan også lese om alderspensjon på www.nav.noÅpnes i nytt vindu

Privat tjenestepensjon

Privat Tjenestepensjon

Det har pågått et arbeid i flere år for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til den nye folketrygden.

Tilpassing av tjenestepensjon til ny folketrygd ble delvis gjennomført i 2011:

  • Fleksibelt uttak av alderspensjon
  • Pensjon kan kombineres med videre arbeid og pensjonsopptjening
  • Høyere årlig pensjon ved å vente med å ta ut pensjon

1. januar 2014 ble det vedtatt nye regler for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til folketrygden.  Det ble gjort endringer i innskuddspensjon og etablert et nytt produkt – hybridpensjon.

Les om fremtidens tjenestepensjon

AFP

De nye AFP-reglene i privat sektor omfatter følgende:

  • AFP utbetales nå som et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.
  • Uttak kan skje fra fylte 62 år.
  • AFP kan kombineres med arbeidsinntekt.

Ordningen skal reforhandles av partene i arbeidslivet i 2017.

Du kan også lese om AFP på afp.noÅpnes i nytt vindu

Råd om pensjonssparing

Pensjonssparing - seiler  

Pensjonssparing

Oppretthold din handlefrihet når du slutter å jobbe.