Forsikring av lån

Hvilken dekning du bør ha avhenger av din livssituasjon

Har familien din den nødvendige økonomiske tryggheten hvis inntektene som skal betale lånet blir borte? Hvordan blir livet hvis du skulle bli ufør og ikke kunne arbeide mer? De økonomiske problemene er det heldigvis mulig å avhjelpe.

Familiens økonomi er planlagt ut i fra inntekten. Skulle hele eller deler av denne bli borte, kan det bli vanskelig å betjene lån og andre økonomiske forpliktelser. Derfor er det viktig at du forsikrer deg og dine slik at dere klarer de økonomiske forpliktelsene hvis noe skulle skje med en av dere.

Under kan du lese om Personforsikring (sykdom, ulykke eller død) og Betalingsforsikring (midlertidig sykdom eller arbeidsløshet).

Sykdom, ulykke eller død Midlertidig sykdom eller arbeidsløshet Avtal møte Sykdom, ulykke eller død

Hjelp til å betale avdrag og renter

Forsikring av lån - hvilken dekning du bør ha avhenger av din livssituasjon. Du kan forsikre alle i familien som er over 14 år ved dødsfall. Forsikringen utbetales som et engangsbeløp hvis en av dere skulle dø.

Med en uføreforsikring som gir månedlige utbetalinger og/eller engangsutbetaling i tillegg, er dere godt sikret. De månedlige utbetalingene vil blant annet kunne dekke løpende avdrag og renter på lånet hvis en av dere skulle bli minst 50 % arbeidsufør i minimum 12 måneder sammenhengende.

Skulle du bli erklært minst 50 % varig arbeidsufør, får du en engangssum i tillegg til de månedlige utbetalingene. Størrelsen på forsikringssummen bestemmer du selv når du kjøper forsikringen.

Pengene disponeres fritt

Forsikringen kan utbetales til ektefelle, samboer, partner eller arvinger. Pengene kan disponeres fritt av enten deg eller dine etterlatte til for eksempel nedbetaling av lån, ombygging av hus, legeekspertise osv. Med en vanlig gjeldsforsikring ville pengene blitt utbetalt til banken din for nedbetaling av lån.

Forsikringen kan gjelde for flere personer.

Les mer om Personforsikring

Midlertidig sykdom eller arbeidsløshet

Forsikring som bidrar til å dekke betjening av boliglånet

Betalingsforsikring er tilpasset deg som har et boliglån i Nordea og ønsker å trygge deg og din families økonomiske fremtid ved en eventuell inntektsreduksjon.

Betalingsforsikringen sikrer at boliglånet fortsatt nedbetales selv om du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet. De fleste baserer utgiftene på en fast inntekt og hvis du ikke kan jobbe, må utgiftene i beste fall kuttes.  Boliglånet utgjør tradisjonelt den største månedlige utgiften og risikoen er at boligen må selges dersom man skulle falle utenfor arbeidslivet.

Les mer om Betalingsforsikring

Avtal møte

Kontakt oss på chat for å avtale et møte for en gjennomgåelse av dine forsikringsbehov slik at du sikrer deg selv og din familie med gode dekninger.

Råd om boligfinansiering

Woman looking out of window  

Alt du trenger å vite når du skal kjøpe bolig

Det er mye å sette seg inn i når man skal kjøpe bolig. Få svar på dine spørsmål her.

Man standing by blue barn door  

Refinansiering av boliglån

Det er mulig å spare penger ved å refinansiere lån.