Visning, bud og bekreftelse på finansiering

Du må kanskje gjennom utallige visninger før du finner den rette boligen. Ta deg god tid og sørg for at de fleste kravene og ønskene dine blir oppfylt før du kaster deg inn i budrunden. 

Du kan med fordel ha med deg en fagperson eller noen med mer erfaring rundt boligkjøp enn hva du selv har. Det er bedre å spørre megleren to spørsmål for mye enn ett for lite. 

Er du i ferd med å kjøpe bør du vite forskjellen på de ulike eieformene. Selveier-, andel- og aksjeleilighet er i hovedsak de eieformene du vil kunne støte på i din boligjakt.

De vanligste eieformene – hvilken passer for deg?

Selveier

Et hus eller leilighet/seksjon i et boligsameie som er selveier betyr at du eier boligen. Boligen kan kjøpes og selges fritt. Den kan også leies ut eller belånes.

Kostnader når du er selveier

Kjøper du selveierbolig tilkommer dokumentavgift til staten på 2,5% av kjøpesummen. Betaler du for eksempel 2 000 000 kroner for boligen, må du betale 50 000 kroner i dokumentavgift. For å unngå en dyr overraskelse bør du ta høyde for kostnadene i forbindelse med dokumentavgift og tinglysningsgebyr i regnestykket ditt. 

Selveier leilighet / sameie:

  • felleskostnader som vaktmester, brøyting, kommunale avgifter, TV-løsning/nett
  • vedlikehold som for eksempel maling, nytt tak og så videre – kostnadene deles mellom de andre i sameiet

Selveier enebolig:

  • kommunale avgifter
  • eget vedlikehold

Andelsleilighet/borettslag

Andelsleilighet er en leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi. Borettslaget tar et gebyr for arbeidet rundt  eierskiftet. 

Vær også oppmerksom på at andelsleiligheter kan ha en del særregler - f.eks. at styret må godkjenne utleie eller kjæledyr. I tillegg har beboerne i de fleste borettslag forkjøpsrett på boliger som blir solgt i borettslaget.

Kostnader ved andelsleilighet/borettslag

Her er det ingen dokumentavgift så der kan du spare en del penger. Det er viktig å sjekke økonomien i borettslaget på forhånd da din andel av felleskostnadene kan øke i forbindelse med lån til vedlikehold/oppussing.

Andel av fellesgjeld betjenes gjennom den månedlige husleien du betaler. Den dekker også din andel av kostnader til vaktmester, offentlige avgifter, strøm i fellesrom og lignende.

Aksjeleilighet

Denne eierformen likner borettslag/andelsleilighet. Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap som gir deg rett til å leie en bestemt leilighet.
Normalt vil du fritt kunne selge aksjen med leieretten til boligen for markedspris, men det kan være avtalte former for forkjøpsrett. Derfor bør du sjekke dette i forkant for å vite nøyaktig hvordan eier-og leieforhold er regulert.

Kostnader ved aksjeleilighet

Kostnadene ved overdragelse av en aksjeleilighet er som oftest de samme som kostnadene ved overdragelse av en borettslagsleilighet.

  • husleie inkludert driftskostnader, renter og avdrag på fellesgjeld.

Husk å sjekke hvor høy husleien og fellesgjelden er før du kjøper!

Ved valg av eieform er det lurt å:

  • sette seg inn i boligmarkedet
  • vurdere behovene dine og velg den eieformen som passer deg
  • ta hensyn til fellesgjelden ved valg av andelsleilighet.
  • sette seg inn i særreglene for kjøp og salg av andelsleilighet slik at du er forberedt på hva forkjøpsrett innebærer og hvordan det fungerer
  • vurdere om boligen trenger oppussing eller vedlikehold

Budgivning

Gå grundig gjennom reglene for budgivningen før du gir bud på en bolig. Det er ingen angrefrist ved kjøp av fast eiendom, legg derfor ikke inn bud på flere boliger samtidig. Sett et tak – en begrensning – for hvor høyt du kan gå og hold deg til det. Har du allerede vært i kontakt med banken og fått et Finansieringsbevis vet du hvor langt du kan strekke deg.
Du finner regler for budgivningÅpnes i nytt vindu på Norges Eiendomsmeglerforbund sine nettsider.

Når leiligheten er din, vil megler kontakte banken for å få bekreftet at finansieringen er i orden, og du kan signere kjøpekontrakten.

For vår og din sikkerhet vil banken foreta en sjekk av megler for å sikre at vedkommende er autorisert for å kjøpe og selge boliger.

Både megler og vi vil sjekke at eiendommen du kjøper er uten heftelser. En heftelse kan for eksempel være at selger allerede har et lån med sikkerhet i boligen. Normalt blir slike heftelser gjort opp i kjøps- og salgsprosessen. Vi påser at all sikkerhet og nødvendige formaliteter innhentes.

Når alt er klart overfører vi kjøpesummen fra din konto til megler.

Signering av lånedokumenter

Lånedokumentene sendes til deg/dere for signering. Du kan, som nevnt tidligere, komme innom banken for et møte og signere der, men det er også mulig å signere med BankID via tjenesten Digital postkasse i Nettbanken.

Eksempel - indikasjon på hva et boliglån på kr 2.000.000 vil  koste*  
Lånesum
Nedbetalingstid
Månedlig kostnad
kr 2.000.000
25 år
kr 8 630,00
*) Veiledende pris for Boliglån UNG Premium med flytende rente (annuitet): Nom. rente2,09 % p.a.,  eff. rente 2,19 % p.a. o/25 år. Totale kostnader: kr 2 591 497,00. Hvert lån vurderes individuelt.
Woman outdoors in white jacket 

Er du allerede klar til å søke? ›

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001