Hva er lurt å tenke på før jeg søker om lån?

Vi har mange ulike lånealternativer som du kan velge mellom. Hva som passer best for deg, kommer an påEn ung dame med PC i fanget livssituasjonen og økonomien din. Vi hjelper deg å finne den lånetypen som er tilpasset ditt behov. 

Her har du en oversikt over hva de ulike lånetypene innebærer.

Forskjellen mellom annuitet- og serielån

Annuitetslån 

Et annuitetslån betyr at du betaler nøyaktig samme beløp ved hver termin hele lånets løpetid. Til å begynne med betaler du nesten bare renter, mens du mot slutten av nedbetalingstiden nesten bare betaler avdrag.  

Serielån 

Et serielån er et lån med variable terminbeløp, men hvor avdragene er de samme hver gang. Rentekostnadene blir dermed i starten meget høy, men minker etter hvert som du betaler ned. 

Hva lønner seg, annuitet- eller serielån? Generelt er et serielån totalt sett billigere enn et annuitetslån fordi du betaler raskere ned på lånet og da vil også rentekostnadene utgjøre en mindre del. Ulempen med serielån er at de første terminbeløpene ofte blir for høye, så av den grunn er nok de fleste boliglån annuitetslån.  

Vi hjelper deg å sette opp et regnestykke og ser hva du ender opp med å måtte betale for ønsket lånebeløp.

Lånetyper

Fastrente – for deg som krever forutsigbarhet 

Fastrente betyr at du har samme lånekostnad hver måned i rentebindingsperioden uansett  om rentenivået ellers i samfunnet endrer seg. Fastrenteavtalen er bindene for den perioden du inngår avtalen.
Vanligvis vil renten på et fastrentelån være høyere enn flytende rente på det tidspunktet lånet blir gitt.
Fastrentelån kan passe for deg som vil ha sikkerhet mot overraskelser, eller som frykter en renteøkning i markedet.

Flytende rente – for deg som tåler svingninger

Lån med flytende rente følger renteutviklingen i markedet. Det kan bety at dine rentekostnader synker og stiger over tid.  Hvis du har en økonomi som ikke er avhengig av forutsigbarhet, og du ønsker fleksibel nedbetaling, kan denne lånetypen passe for deg.

Forskjellen mellom nominell- og effektiv rente

Den nominelle renten angir hvor mange kroner du skal betale i renter på det lånebeløpet du har fått innvilget. Hvis du for eksempel har et lån på 2 000 000 kroner med en nominell rente på 3 % så vil dette innebære 60.000 kroner i renter i året. 

Den effektive renten er den rente du virkelig betaler når alle lånekostnader er regnet med og omgjort til årlig etterskuddsrente. Det betyr at den effektive renten avhenger først og fremst av rentesatsen på lånet - den nominelle renten, etablerings-, termin-/månedsgebyr, størrelsen på lånet og nedbetalingsprofil.

Bankene er pliktige til å oppgi den nominelle og effektive renten.

Eksempel - indikasjon på hva et boliglån på kr 2.000.000 vil  koste*  
Lånesum
Nedbetalingstid
Månedlig kostnad
kr 2.000.000
25 år
kr 8 630,00
*) Veiledende pris for Boliglån UNG Premium med flytende rente (annuitet): Nom. rente2,09 % p.a.,  eff. rente 2,19 % p.a. o/25 år. Totale kostnader: kr 2 591 497,00. Hvert lån vurderes individuelt.
Woman outdoors in white jacket 

Er du allerede klar til å søke? ›

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001