Hva er lurt å tenke på før jeg søker om lån?

Vi har mange forskjellige typer lån som du kan velge mellom. Hva som passer best for deg, kommer an påEn ung dame med PC i fanget livssituasjonen og økonomien din. Vi hjelper deg å finne det lånet som er tilpasset ditt behov.  

Her har du en oversikt over hva de ulike lånetypene innebærer.

Forskjellen mellom annuitet- og serielån

Annuitetslån

Et annuitetslån betyr at du betaler nøyaktig samme beløp ved hvert forfall (termin) i hele låneperioden. Til å begynne med betaler du nesten bare renter, mens du mot slutten av nedbetalingstiden nesten bare betaler avdrag.  

Serielån 

Et serielån er et lån med variable terminbeløp. Du betaler det samme avdraget i hele låneperioden, men rentekostnaden blir lavere og lavere etter hvert som du betaler ned på lånet.

Et serielån er totalt sett billigere enn et annuitetslån, fordi du betaler raskere ned på lånet og da vil også rentekostnadene utgjøre en mindre del.
 
Hva lønner seg, annuitet- eller serielån? Vi hjelper deg å sette opp et regnestykke og ser hva du ender opp med å måtte betale for ønsket lånebeløp.

Lånetyper

Fastrente – for deg som ønsker forutsigbarhet 

Velger du fastrentelån, har du samme lånekostnad hver måned i hele rentebindingsperioden uansett om rentenivået ellers i samfunnet endrer seg. Du inngår du en bindende avtale med banken om å betale samme rente på lånet i en periode på 3, 5 eller 10 år. Vanligvis vil renten på et fastrentelån være høyere enn flytende rente på det tidspunktet lånet blir gitt.

Fastrentelån kan passe for deg som ønsker forutsigbarhet eller som frykter en renteøkning i markedet. 

Flytende rente – for deg som tåler svingninger

Lån med flytende rente følger renteutviklingen i markedet. Det betyr at dine rentekostnader kan synke og stige over tid. Hvis du har en økonomi som ikke er avhengig av forutsigbarhet, og du ønsker fleksibel nedbetaling, kan denne lånetypen passe for deg.

Forskjellen mellom nominell- og effektiv rente

Den nominelle renten angir hvor mye du skal betale i renter på det lånebeløpet du har fått innvilget. Hvis du for eksempel har et lån på 2 000 000  kroner med en nominell rente på 3 % så vil dette innebære 60 000 kroner i renter i året.
 
Den effektive renten er den renten du virkelig betaler når alle lånekostnader som etablerings- og termingebyr, samt nedbetalingstiden på lånet er regnet med og omgjort til årlig etterskuddsrente. Den effektive renten vil derfor alltid være litt høyrer enn den nominelle.
 
Bankene er pliktige til å oppgi både den nominelle og effektive renten.
Eksempel - indikasjon på hva et boliglån på kr 2 000 000 vil  koste*  
Lånesum
Nedbetalingstid
Månedlig kostnad
kr 2 000 000
25 år
kr 8 630,00
*) Veiledende pris for Boliglån UNG Premium med flytende rente (annuitetslån): Nom. rente2,09 % p.a.,  eff. rente 2,19 % p.a. over 25 år. Totale kostnader: kr 2 591 497,00. Hvert lån vurderes individuelt.
Woman outdoors in white jacket 

Er du allerede klar til å søke? ›

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001