Hvordan får jeg råd til bolig?

Noen starter forberedelsene til boligkjøp i god tid, mens andre kaster seg ut i det når anledningen byr seg. Spørsmålet om hvor mye du kan kjøpe for vil uansett dukke opp. For hvor mye du ønsker å låne er ikke nødvendigvis det samme som hvor mye du får låne av bankene. Det er viktig å være realistisk når man tenker på hvor mye man kan få i lån, fordi det skal være rom for å leve etter at alle faste utgifter er betalt. 

Det vi ser på i en lånesøknad: 

1. Betalingsevnen

  • Inntekt
  • Utgifter til livsopphold (SIFOÅpnes i nytt vindu sitt referansebudsjett over hva man gjennomsnittlig har av utgifter )
  • Andre utgifter/økonomiske forpliktelser
  • Boutgifter (renter, avdrag, strøm, forsikring, fellesutgifter, vedlikehold, kommunale utg., eiendomsskatt)

Ved å beregne disse utgiftene - i nåtid og framtid - får vi en oversikt over hvor mye du har igjen til å betale ned et lån (betjene lån) etter at alle de faste kostnadene og regningene dine er betalt. Da er renter og avdrag på lånet tatt med. SIFO har regnet seg fram til et minimumskrav - altså det minste du kan sitte igjen med - for å kunne betjene et lån (betalingsevne).

Ved å beregne alle disse elementene i nå og fremtid kan vi se hvor mye disponibelt du har til betjening av et lån etter at de faste kostnadene, inkludert avdrag og renter, er betalt. Og det er her SIFO sine satser legges til grunn som et minimumskrav og gir en indikasjon på om du har betalingsevnen som trengs.

Et godt råd er å sette opp et budsjett før du tar opp lån. Vi hjelper deg uansett med å finne ut av prosessen og økonomien din.

2. Egenkapital

I tillegg ser vi på egenkapitalen som er den delen av kjøpesummen du har selv.

Er du ung trenger du normalt 15 % av det boligen koster i egenkapital, ifølge Finanstilsynets retningslinjer. Hvis boligen eksempelvis koster 2 000 000 kroner, må du selv ha 300 000 kroner for å kunne låne resten. 

Om du vil inn i boligmarkedet i ung alder, bør du starte tidlig med sparingen for å komme opp i et sparebeløp som monner. Vi har gode løsninger for sparing som er øremerket til kjøp av egen bolig. I denne spareavtalen ligger det en intensjon om at de oppsparte pengene skal gå til bolig og ikke noe annet. Du gjør lurt i å prioritere BSU og/eller Boligsparekonto høyt. 

3. Sikkerhet 

Primært gis lån innenfor 75% av markedsverdi på boligen. Er du mellom 18 og 34 år kan du få lån inntil 85% av boligens markedsverdi, eventuelt tilleggssikkerhet i annen bolig.

Hvis du mangler egenkapital

Hovedreglen er at du skal ha 15% egenkapital. I enkelttilfeller kan det likevel være gode grunner til å innvilge 100% finansiering, men da mot tilleggssikkerhet. Dette kan være: 

Lån

Dine foreldre kan eventuelt ta opp lån til deg.

Medlåntaker

Å være medlåntaker innebærer at dine foreldre har like mye ansvar for lånet, og for at lånet blir betalt tilbake. Vi tar høyde for både din og dine foreldres betalingsevne når boliglånet blir innvilget. Dette er nødvendig fordi lånet er over den summen vi mener du klarer å betale alene.

Tilleggssikkerhet i fast eiendom

Ledig sikkerhet i dine foreldres bolig kan dekke opp for din manglende egenkapital. Tenk nøye gjennom situasjonen og sannsynligheten for at du ikke skal klare å betale. Tåler dine foreldres økonomi at du ikke overholder dine låneforpliktelser?

Penger på konto

Dine foreldre kan stille sikkerhet i penger på konto. Summen blir da sperret frem til lånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

Kjøpe sammen med noen

Hvis du ikke klarer å kjøpe bolig alene, kan du jo vurdere muligheten for å kjøpe sammen med en venn. En sammenslåing av to egenkapitaler vil føre til en økning i antall mulige leiligheter man kan kjøpe, og sannsynligheten for å innvilget et større boliglån.

Det er lurt å ha satt opp en avtale dere i mellom i forhold til hvordan løse det økonomiske hvis noe skulle skje. Er dere samboere anbefaler vi dere å se på samboeravtale som et alternativ.

Hva vil lånet koste deg?

Lånekostnadene vil avhenge av:

  • Rentesatsen på lånet  
  • Tilleggskostnader som etablerings-, depot-, og termingebyr, samt tinglysningsgebyr til staten.  
  • Avdragsprofil (annuitets- eller serielån)
  • Nedbetalingstid 

Det du totalt betaler tilbake på et lån vil være forskjellig avhengig av om du velger annuitets- eller serielån. Rente og avdrag utgjør de største utgiftene i forbindelse med tilbakebetalingen.

Benytt vår lånekalkulator for å beregne lånekostnader. 

Eksempel - indikasjon på hva et boliglån på kr 2.000.000 vil  koste*  
Lånesum
Nedbetalingstid
Månedlig kostnad
kr 2.000.000
25 år
kr 8 630,00
*) Veiledende pris for Boliglån UNG Premium med flytende rente (annuitet): Nom. rente2,09 % p.a.,  eff. rente 2,19 % p.a. o/25 år. Totale kostnader: kr 2 591 497,00. Hvert lån vurderes individuelt.
Woman outdoors in white jacket 

Er du allerede klar til å søke? ›

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001