Hvor mye kan jeg låne?

Noen starter forberedelsene til boligkjøpet i god tid, mens andre kaster seg ut i det når anledningen byr seg. Spørsmålet om hvor mye du kan kjøpe for vil uansett dukke opp. Hvor mye du ønsker å låne, er ikke nødvendigvis det samme som hvor mye du får låne. Det er viktig å være realistisk når du tenker på hvor mye du kan låne, fordi det skal også være rom for å leve etter at alle faste utgifter er betalt. 

Slik reglene er nå, kan du låne inntil 5 ganger inntekten din. Dette inkluderer alle lån som for eksempel studielån, billån og forbruksgjeld, og du må kunne tåle en renteøkning på 5 %.  

Det vi ser på i en lånesøknad: 

1. Betalingsevne

  • Inntekter
  • Utgifter til livsopphold som for eksempel mat, drikke og personlig forbruk. Se SIFOÅpnes i nytt vindu sitt referansebudsjett over hva man gjennomsnittlig har av utgifter.
  • Andre utgifter og økonomiske forpliktelser
  • Boutgifter (renter, avdrag, strøm, forsikring, fellesutgifter, vedlikehold, kommunale avgifter, eiendomsskatt)

Ved å beregne disse utgiftene i nåtid og framtid, får vi en oversikt over hvor mye du har igjen til å betale ned på et lån etter at alle de faste kostnadene og regningene dine er betalt. Da er renter og avdrag på lånet tatt med. SIFO har regnet seg fram til et minimumskrav - altså det minste du kan sitte igjen med - for å kunne betjene et lån. 

Et godt råd er å sette opp et budsjett før du tar opp lån. Vi hjelper deg uansett med å finne ut av prosessen og økonomien din.
 

2. Egenkapital

I tillegg ser vi på egenkapitalen som er den delen av kjøpesummen du må ha selv. Du må ha 15 % egenkapital. Det betyr at hvis boligen for eksempel koster 2 000 000 kroner, må du selv ha 300 000 kroner for å kunne låne resten.
 
Om du vil inn i boligmarkedet i ung alder, bør du starte sparingen tidlig for å komme opp i et sparebeløp som monner. Vi har gode løsninger for sparing som er øremerket for kjøp av bolig. Du gjør lurt i å prioritere BSU og/eller Boligsparekonto.

Dersom du ønsker å kjøpe en ekstra bolig (sekundærbolig), til for eksempel utleie, har regjeringen besluttet at du må ha 40 % egenkapital.

3. Sikkerhet 

Normalt gis lån innenfor 75 % av markedsverdi på boligen, men er du mellom 18 og 34 år, kan du få lån inntil 85 % av boligens markedsverdi, eventuelt med tilleggssikkerhet i annen bolig.

Hvis du mangler egenkapital

Hovedregelen er at du skal ha 15 % egenkapital, men i enkelttilfeller kan det være gode grunner for å innvilge 100 % finansiering, men da mot tilleggssikkerhet. Dette kan være: 

Medlåntaker

Å være medlåntaker innebærer at for eksempel dine foreldre tar opp lånet sammen med deg og har like mye ansvar for at lånet blir betalt tilbake. Vi tar høyde for både din og dine foreldres betalingsevne når boliglånet blir innvilget. Dette er nødvendig hvis lånet er over den summen vi mener du klarer å betale alene.

Tilleggssikkerhet i fast eiendom

Sikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig kan også dekke opp for din manglende egenkapital. Tenk nøye gjennom situasjonen og sannsynligheten for at du ikke skal klare å betale. Tåler dine foreldres økonomi at du ikke overholder dine låneforpliktelser?

Penger på konto

Dine foreldre kan stille sikkerhet i penger på konto. Summen blir da sperret frem til lånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

Kjøpe sammen med noen

Hvis du ikke har råd til å kjøpe bolig alene, kan du vurdere muligheten for å kjøpe sammen med en venn. En sammenslåing av to egenkapitaler vil føre til en økning i antall mulige leiligheter dere kan kjøpe og sannsynligheten for å få innvilget et større boliglån. 

Det er lurt å sette opp en avtale dere i mellom i forhold til hvordan løse det økonomiske hvis noe skulle skje. Er dere samboere, anbefaler vi dere å sette opp en samboeravtale.

Hva vil lånet koste deg?

Lånekostnadene vil avhenge av:

  • Rentesatsen på lånet  
  • Tilleggskostnader som etablerings-, depot-, og termingebyr, samt tinglysningsgebyr til staten.  
  • Om du har et annuitets- eller serielån
  • Nedbetalingstid 

Renter og avdrag utgjør de største utgiftene i forbindelse med tilbakebetalingen.

Benytt vår lånekalkulator for å beregne lånekostnader. 

Eksempel - indikasjon på hva et boliglån på kr 2 000 000 vil  koste*  
Lånesum
Nedbetalingstid
Månedlig kostnad
kr 2 000 000
25 år
kr 8 630,00
*) Veiledende pris for Boliglån UNG Premium med flytende rente (annuitetslån): Nom. rente2,09 % p.a.,  eff. rente 2,19 % p.a. over 25 år. Totale kostnader: kr 2 591 497,00. Hvert lån vurderes individuelt.
Woman outdoors in white jacket 

Er du allerede klar til å søke? ›

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001