Søk om lånerettsbevis til kjøp av båt

Før du begynner, kan det være lurt å ha følgende klart:

  • Inntekt siste år og oversikt over gjeld du har i dag
  • Skal du låne sammen med noen (medsøker), trenger du også informasjon om denne.

Les mer om lånerettsbevis.

NB! Felt merket med stjerne må være fylt ut.

Finansiering

 
 
 
 
ddmmåå
 
 
 

Om låntaker

Skrives uten opphold
 
 
 
 
 
 

Medlåner - Ektefelle/samboer

Skrives uten opphold
 
 
 

Jeg gir Nordea Finans Norge AS fullmakt til å innhente relevante kredittopplysninger. Ved inngåelse av kundeforhold i Nordea Finans Norge AS inngår jeg som kunde i Nordea Sentrale kunderegister. Ved bevilgning av lånet, må dokumentene leveres ved personlig frammøte i et Nordea kontor for legitimasjonskontroll. Søknaden sendes kryptert.