Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Hva vil det si å disponere en annen persons konto?

For å legges til som disponent alene på en konto(er) må man være kunde. Hvis den som skal disponere allerede er kunde, kan fullmaktsgiver/kontohaver kontakte Kundeservice.

Vilkår for disposisjonsretten

 • Kontoinnehaver er eier og juridisk ansvarlig for konto
 • Kontoinnehaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentens bruk av konto
 • Disposisjonsretten er i utgangspunktet ikke beløpsbegrenset. Ved bruk av konto gjennom digitale betalingstjenester kan det allikevel være særskilte beløpsbegrensninger som gjelder. 
 • Disponenten har ikke rett til å avslutte kontoforholdet
 • Disponenten kan ikke gi disposisjonsrett videre
 • Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slik tilbakekall skal meldes til banken. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir kjent med tilbakekallet
 • Ved kontoinnehavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med dødsfallet
 • Ved kontoinnehavers konkurs opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med konkursen

Hva disposisjonsretten omfatter i digitale kanaler

Disponenten kan disponere kontoen i Nettbank og Mobilbank ved bruk av egen Nettbank fra Nordea.  Disposisjonsretten omfatter følgende tjenester:

Mobilbank

 • Kontooversikt
 • Se Transaksjoner 
 • Overføre mellom konti
 • Betale regninger
 • Se forfallsregister

Nettbank

 • Kontooversikt
 • Overføre mellom konti
 • Betale regninger
 • Opprette og innsyn i avtalegiroavtaler på den aktuelle konto
 • Opprettelse og innsyn i avtaler på den aktuelle kontoen