Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Hvordan tilknytter du en disponent til din konto?

Det er Kontoinnehaveren som initierer og signerer for fullmakten for disponering av kontoen. For å legge til en disponent må personen være registrert i bankens kunderegister. Er den det kan Kontoinnehaver kontakte Kundeservice på chat. Hvis personen ikke er registrert i Nordea må den først registrere seg som kunde.

Vilkår for disposisjonsretten

 • Kontoinnehaver er eier og juridisk ansvarlig for konto
 • Kontoinnehaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentens bruk av konto
 • Disposisjonsretten er i utgangspunktet ikke beløpsbegrenset. Ved bruk av konto gjennom digitale betalingstjenester kan det allikevel være særskilte beløpsbegrensninger som gjelder. 
 • Disponenten har ikke rett til å avslutte kontoforholdet
 • Disponenten kan ikke gi disposisjonsrett videre
 • Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slik tilbakekall skal meldes til banken. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir kjent med tilbakekallet
 • Ved kontoinnehavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med dødsfallet
 • Ved kontoinnehavers konkurs opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med konkursen

Hva disposisjonsretten omfatter i digitale kanaler

Disponenten kan bruke kontoen digitalt ved bruk av egen Nettbank/Mobilbank avtale i Nordea.  Disposisjonsretten omfatter følgende tjenester:

 • Kontooversikt
 • Oversikt over transaksjoner
 • Overføre mellom konto
 • Betale regninger
 • Forfallsregister over fremtidige betalinger (kun i mobilbanken)
 • Opprettelse og innsyn i betalingsavtaler (kun i nettbanken)