Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Hva skjer med kundeforholdet ved dødsfall?

Dette skjer når vi får melding om dødsfall

Når vi får beskjed om et dødsfall vil alle kontoer og tjenester hvor avdøde står oppført som innehaver eller medinnehaver bli sperret og all disposisjonsrett vil falle bort.

Følgende tjenester vil ikke lenger kunne benyttes:

 • Uttak og overføringer fra samtlige kontoer, inkludert sparekontoer
 • Alle spareavtaler blir stoppet
 • Betaling av regninger
 • Avtalegiro,  eFaktura, Brevgiro og andre avtaler om faste trekk
 • Overføringer til andre kontoer, også overføringer til lån for betaling av renter og avdrag
 • Nettbank – også innmeldte fremtidige bekreftede betalinger
 • Alle kort blir sperret. Kort klippes i to og kastes.

Innskudd og overføringer til de sperrede kontoene vil fortsatt være mulig.

Så snart banken har mottatt all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med skiftet, gjøres midlene tilgjengelig for boet.

Nødvendig dokumentasjon

Når tingretten har mottatt erklæring om privat skifte av dødsbo vil skifte-/uskifteattest bli utstedt til arvingene. Dersom det er flere arvinger, utstedes en fullmakt til én av arvingene eller advokat som påtar seg ansvaret for oppgjør av boet. 

Bekreftet "Rett kopi" av følgende dokumenter sendes til banken:

 • Skifte-/uskifteattest
 • Eventuelle fullmakter
 • Kopi av pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell fullmektig

Alle kopier påføres og bekreftes «Rett kopi». Dette kan blant annet gjøres av politi, domstol, andre kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.

Så snart Nordea har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli gjort tilgjengelig for boet. Den som opptrer på vegne av boet er ansvarlig for å fordele midlene.

Fullmakt

Fullmaktsskjema ved privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu
(gjelder sammen med skifteattest)

Dokumentasjon

Sendes per post til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Kunde Konto PM
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Betaling av regninger

Vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter kan betales fra avdødes konto frem til skifteattest foreligger. Kostnader for begravelse samt restskatt kan også betales.
Påfør kontonummer for belastning og signer på regningen før innsending per e-post eller vanlig post. 

Regningene kan sendes inn:

Fondsandeler

Arvingene kan enten overta eller løse inn fondsandeler etter avdøde.

Dersom andelene skal  overtas må den som håndterer boet ha et  kundeforhold og avtale om fondshandel i Nordea. Den som håndterer boet må sende inn skriftlig beskjed om overtagelse eller salg av andelene. Så snart andelene er overført eller solgt vil vi gi beskjed til boet.

Lån

Så lenge skiftebehandlingen pågår kan lånet beholdes i avdødes navn og avdrag og renter må betales som normalt. I tilfeller der avdøde har faste trekk, eFaktura eller AvtaleGiro, vil disse betalingene opphøre. Boet vil motta faktura for termininnbetaling på lånet.

Hvis boet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle.

Oppgjør av lån

 • Overtakelse av lån
  I de tilfellene hvor en eller flere arvinger ønsker å overta lånet, må dette gjøres ved å søke om nytt lån.
 • Innfrielse av lån
  Dersom arvinger ønsker å innfri et lån, kontakt oss per telefon på 232 06001 eller via chat.
 • Kausjon
  Dersom den avdøde har kausjonert for en annens lån vil denne forpliktelsen overføres til arvinger på lik linje med overtakelse av lån.