Forsikring av motorkjøretøy

Skadeforsikring av bil, båt, MC, moped og snøscooter

Når uhellet er ute, er dekning og skadeoppgjør viktig. Det lønner seg ikke alltid å velge den billigste forsikringen. Vurder derfor nøye hva du vil forsikringen skal dekke. Samler du dine forsikringer får du rabatt og andre fordeler.

Vi samarbeider med Tryg på forsikringer og beregning av pris på forsikring og et eventuelt kjøp foregår på tryg.no. Er du allerede kunde hos Tryg benytter du din BankID.

Om kjøretøyforsikring Bil Båt MC/Moped Snøscooter Pris og rabatt Om kjøretøyforsikring

nordea-i-samarbeid-med-tryg-grey-186x79Det er viktig at du tenker gjennom hvor godt du ønsker at din forsikring av motorkjøretøy skal være. Velger du kaskodekning, vil kjøretøyet være dekket under de fleste omstendigheter.

Vi har kjøretøyforsikringene du trenger

Bilforsikring

Enten du eier en ny eller brukt bil, har du behov for bilforsikring. Du kan velge mellom dekningene ansvar (obligatorisk), delkasko, kasko og Ekstraforsikring som er den beste. Bil Ekstra har gratis leiebil og redusert egenandel ved skade.

Båtforsikring

Båtforsikring kan kjøpes for motorbåt, seilbåt, robåt, kano og kajakk. Du velger selv hvor mye den skal dekke. Eier du for eksempel en båt med lav verdi kan ansvarsforsikring være tilstrekkelig.

Motorsykkelforsikring

Har du en nyere MC eller MC med høy verdi, bør du ha en motorsykkelforsikring med god dekning. Utover ansvarsforsikringen kan du velge brann, brann/tyveri eller kasko. 

Mopedforsikring

Eier du en moped er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring, i tillegg kan du velge brann, brann/tyveri eller kasko.

Snøscooterforsikring

Du kan velge mellom fire ulike typer forsikringer; ansvar, brann, brann/tyveri og  kasko. Kasko gir deg dekning for vognskade (kollisjon, utforkjøring, velting og hærverk).

Det er mulig å kjøpe tilleggsdekninger til alle forsikringene.

Bil

Velg bilforsikring etter behov:

Bil Ekstra

Bil Ekstra er vår beste bilforsikring. Nå dekker den også skade oppstått under parkering uten tap av bonus på biler som er inntil 6 år gamle. Bil Ekstra gir flere fordeler som leiebil, redusert egenandel, totalskadegaranti, bilhjelp på hjemstedet, utvidet erstatningssum på bagasje og ekstra fastmontert utstyr.

Kasko Bil

Alle som har ny bil eller bil med høy verdi bør ha full kasko og i denne pakken kjøper du også delkasko og ansvar. Kasko dekker det viktigste.

Delkasko Bil

En bilforsikring som kan være aktuell hvis du har eldre bil. Har du en nyere bil eller bil med høy verdi, anbefaler vi en bilforsikring med bedre dekning. Delkasko gir erstatning ved brann, tyveri, skade på glassrute og redning/veihjelp.

Ansvarsforsikring Bil

Ansvar er en lovpålagt forsikring som alle må ha. Den dekker det økonomiske ansvar du kan komme i ved skade på ting og/eller person.

Båt

Velg båtforsikring etter behov:

Båt Ekstra

Båt Ekstra er vår beste båtforsikring og gir deg bedre dekning, lavere egenandel og høyere erstatningsbeløp. Har du Båt Ekstra dekker vi også jolle/motor, ferieavbrudd og opphold eller hjemreise ved skade.

Kasko

Kasko er en båtforsikring som dekker det aller meste som kan skje med båten din. Kasko dekker brann, tyveri, grunnstøting, sammenstøt og synking.

Brann/tyveri

En brann/tyveriforsikring dekker skader på egen båt som skyldes brann eller tyveri. Den dekker ikke andre skader båten kan bli utsatt for. Forsikringen gir deg litt bedre dekning enn en ansvarsforsikring.

Ansvarforsikring Båt

En ansvarsforsikring dekker kun skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på din egen båt. Den kan være tilstrekkelig hvis du har en båt med lav verdi.

MC/Moped

Hvilken type motorsykkelforsikring du bør velge avhenger av sykkelens alder og verdi.

Velg motorsykkelforsikring etter behov:

Kasko Motorsykkel

Kasko er vår beste motorsykkelforsikring. Har du en ny eller kostbar motorsykkel bør du ha kasko. I denne pakken kjøper du også brann-, tyveri- og ansvarsforsikring.

Brann/Tyveri Motorsykkel

Dette er en motorsykkelforsikring for deg som også vil ha erstatning ved tyveri, i tillegg til brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Brann Motorsykkel

Dette er en motorsykkelforsikring som dekker skade på egen MC ved brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Ansvar Motorsykkel

Ansvarsforsikring er en obligatorisk motorsykkelforsikring. Den dekker kun personskade og skade du påfører andre, og ikke skade på egen motorsykkel.

En moped koster mange tusen kroner. Det kan derfor være lurt å ha en kaskoforsikring som dekker tyveri, hærverk og trafikkskader.

Velg mopedforsikring etter behov:

Kasko Moped

Kasko er vår beste mopedforsikring. I denne pakken kjøper du også brann-, tyveri- og ansvarsforsikring. Har du en ny eller kostbar moped bør du ha kasko

Brann/Tyveri Moped

Dette er en mopedforsikring for deg som også vil ha erstatning ved tyveri, i tillegg til brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Brann Moped

Dette er en mopedforsikring som dekker skade på egen moped ved brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring

Ansvar Moped

Ansvarsforsikring er en obligatorisk mopedforsikring. Den dekker kun personskade og skade du påfører andre, og ikke skade på egen moped. Har du en nyere moped eller moped med høy verdi bør du ha en mopedforsikring med bedre dekning.

Snøscooter

Velg snøscooterforsikring etter behov

Velg snøscooterforsikringen som passer deg:

Kasko snøscooterforsikring

Kasko er vår beste snøscooterforsikring. I denne pakken kjøper du også brann-/tyveri- og ansvarsforsikring. Har du en ny eller kostbar snøscooter bør du ha full kasko

Brann-/tyveriforsikring Snøscooter

Dette er en snøscooterforsikring for deg som også vil ha erstatning ved tyveri i tillegg til brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Brann snøscooterforsikring

Dette er en snøscooterforsikring som dekker skade på egen snøscooter ved brann. I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring

Ansvar Snøscooter

Ansvar Snøscooter er en obligatorisk snøscooterforsikring. Den dekker personskade og skade du påfører andre, og ikke skade på egen snøscooter.

Pris og rabatt

Hva vil forsikringen koste?

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen. Velg type forsikring over.

Det lønner seg å samle forsikringene dine hos oss

  • Du oppnår bedre priser på forsikringene dine.
  • Du får færre å forholde deg til og en helhetlig oversikt over dine bank- og forsikringstjenester.

Betingelser for samlerabatt

Slik er samlerabattene: 
  • 3 produkter gir 10% rabatt (hvorav ett er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
  • 5 produkter gir 15% rabatt (hvorav to er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
  • 7 produkter gir 20% rabatt (hvorav tre er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
I tillegg + 5 % Nordea-rabatt 

Som Fordel Pluss-, Premium- eller Private Banking-kunde får du ytterligere 5 % fordelsrabatt på alle dine forsikringer i Tryg. Det vil si at du kan få inntil 25 % i samlerabatt. Å være Fordel Pluss-, Premium- eller Private Banking-kunde teller som et produkt, noe som gjør at du raskere oppnår samlerabatt.

Ønsker du å flytte dine forsikringer eller tegne nye, kan du også ringe Kundeservice 232 06001 alle dager hele døgnet for å avtale møte.

Vi samarbeider med Tryg på forsikringer og beregning av pris på forsikring og et eventuelt kjøp foregår på tryg.no. Er du allerede kunde hos Tryg benytter du din BankID.