Reiseforsikring

Beregn pris og kjøp direkte!

Skal du ut og reise, bør du ha reiseforsikringen i orden. Vi hjelper deg med å finne den forsikringen som passer dine reisevaner.

Beregn pris og kjøp reiseforsikring direkte fra Tryg eller velg å bli kontaktet av en rådgiver for mer informasjon og bestilling. Kjøper du reiseforsikring via nettet, får du 10 % rabatt første året.

Dekninger Rabatter og fordeler Dekninger

Reise Ekstra

Reise Ekstra er blant markedets mest komplette reiseforsikringer. Den gjelder i hele verden, Nordea i samarbeid med Trygbåde på fritids- og tjenestereiser i inntil 60 dager.

Reise Ekstra gjelder også på reiser uten overnatting, for eksempel til og fra jobb, og på korte turer til butikken. Videre har Reise Ekstra gode forsikringssummer, og kan tegnes uten egenandel.

Reise Ekstra tegnes enten for

 • Enkeltperson: forsikringstaker alene
 • Par: forsikringstaker med ektefelle/samboer
 • Familie: Forsikringstaker, ektefelle/samboer og deres barn. Barn er medforsikret ut forsikringsåret barnet fyller 21 år.
 • Hjemmeboende barn over 21 år.

Reise Ekstra dekker:

 • Avbestillingsforsikring inntil 100.000 kroner per person. 
 • Forsinkelse i reiseruten inntil 50.000 kroner per person.
 • Forsinket bagasje etter 4 timer inntil 5.000 kroner per person. 
 • Reisegods inntil 100.000 kroner per person.  
 • Egenandel leiebil inntil 8.000 kroner.
 • Reisesyke og hjemtransport uten sumbegrensning.
 • Utgifter til tilkalling av to nærstående personer ved sykdom
 • Evakuering ved terror/naturkatastrofer/epidemier uten sumbegrensning
 • Rettshjelp med inntil 20.000 kroner per tvist
 • Privat erstatningsansvar med inntil 15 millioner kroner

Valgfri ulykkesdekning som dekker

 • Barns invaliditet med inntil 500.000 kroner 
 • Barns død 100.000 kroner
 • Voksnes invaliditet med inntil 500.000 kroner
 • Voksnes død 500.000 kroner
 • Ulykkesdekningene reduseres etter fylte 70 år og bortfaller ved utløpet av det året forsikringstaker fyller 75 år.

Reise Ekstra familie gjelder på reiser i hele verden, og hver gang du forlater din bostedsadresse  uten krav til overnatting.

Reise Ekstra har ingen egenandel og den dekker også alt som dekkes av vår standard Reiseforsikring.

Standard reiseforsikring

Reise er en enkelt reiseforsikring som dekker det helt nødvendigste. Den gjelder i hele Nordea i samarbeid med trygverden. på fritidsreiser i inntil 45 dager.

Reise gjelder på reiser uten overnatting. Hvis du ønsker dekning for eksempel til og fra jobb, og på korte turer i butikken, må du velge Reise Ekstra. Standard reiseforsikring har fast egenandel.

Reise tegnes enten for

 • Enkeltperson: forsikringstaker alene
 • Par: forsikringstaker med ektefelle/samboer
 • Familie: Forsikringstaker, ektefelle/samboer og deres barn. Barn er medforsikret ut forsikringsåret barnet fyller 21 år.
 • Hjemmeboende barn over 21 år.

Reise dekker:

 • Avbestillingsforsikring inntil 20.000 kroner per person Ubegrenset for familie (inntil 20.000 kroner per person i familien).
 • Forsinkelse i reiseruten inntil 20.000 kroner per person Ubegrenset for familie (inntil 20.000 kroner per person i familien).
 • Forsinket bagasje etter 4 timer inntil 2.000 kroner per person (Ubegrenset for familie (inntil 2.000 kroner per person i familien).
 • Reisegods inntil 20.000 kroner per person Ubegrenset for familie (inntil 20.000 kroner per person i familien).
 • Reisesyke og hjemtransport uten sumbegrensning
 • Utgifter til tilkalling av to nærstående personer ved sykdom
 • Evakuering ved terror/naturkatastrofer/epidemier uten sumbegrensning
 • Rettshjelp med inntil 20.000 kroner
 • Privat erstatningsansvar med inntil 4 millioner kroner.

Du kan kjøpe reiseulykke og forsikring mot invaliditet og død som tilleggsdekninger.

Rabatter og fordeler

Det lønner seg å samle forsikringene dine hos oss

 • Du oppnår bedre priser på forsikringene dine.
 • Du får færre å forholde deg til og en helhetlig oversikt over dine bank- og forsikringstjenester.

Betingelser for samlerabatt

Slik er samlerabattene: 
 • 3 produkter gir 10% rabatt (hvorav ett er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
 • 5 produkter gir 15% rabatt (hvorav to er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
 • 7 produkter gir 20% rabatt (hvorav tre er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
I tillegg + 5 % Nordea-rabatt 

Som Fordel Pluss-, Premium- eller Private Banking-kunde får du ytterligere 5 % fordelsrabatt på alle dine forsikringer i Tryg. Det vil si at du kan få inntil 25 % i samlerabatt. Å være Fordel Pluss-, Premium- eller Private Banking-kunde teller som et produkt, noe som gjør at du raskere oppnår samlerabatt.

Ønsker du å flytte dine forsikringer eller tegne nye, kan du også ringe Kundeservice 232 06001 alle dager hele døgnet for å avtale møte.