Personforsikringer

Forsikring av liv og helse

Familiens økonomi er planlagt ut i fra inntekten. Skulle hele eller deler av denne bli borte, kan det bli vanskelig å betjene lån og andre økonomiske forpliktelser. Derfor er det viktig at du forsikrer deg og dine slik at dere klarer de økonomiske forpliktelsene hvis noe skulle skje med en av dere.

Om personforsikringer Sykdom/ulykke/død/arbeidsledighet Barn/ungdom Priser Om personforsikringer

Varianter av personforsikringer

Hvilke personforsikringer du trenger avhenger blant annet av din alder, sivile status, gjeldsbyrde, om du har barn og om du har forsikringer gjennom jobben. Og har du barn bør du overveie og tegne en barneforsikring hvis uhellet skulle være ute.

Er du usikker på hvilke personforsikringer du bør ha? Avtal rådgivning  

Oversikt over alle våre personforsikringer:

Livsforsikring

Livsforsikring gir økonomisk trygghet ved dødsfall, sykdom og arbeidsuførhet. Ut fra livssituasjon velger du hvilke av Livsforsikringens dekninger som passer deg best.
Beregn pris for livsforsikring med vår kalkulator

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader og dødsfall som følge av en ulykke.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring er tilpasset deg som har et boliglån i Nordea og ønsker å trygge deg og din families økonomiske fremtid ved sykdom eller arbeidsløshet.

Barne- og ungdomsforsikring

Forsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke. Forsikringen kan utvides og gjelder helt til barnet fyller 26 år.

Ungdomspakken Young Living

Young Living er en komplett forsikring til deg under 34 år med reiseforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring og rettshjelp i ett.

Reiseforsikring

Skal du ut og reise må du sørge for å ha en reiseforsikring. Den kan gjelde for både dagsturer og lange reiser, du velger omfanget selv.
Les mer om reiseforsikring ›

Sykdom/ulykke/død/arbeidsledighet

Livsforsikring er viktig fordi:

 • Du kan risikere å måtte selge boligen din hvis familiens inntekt reduseres
 • Svært få er godt nok dekket via jobben
 • Uførepensjon fra Folketrygden er vesentlig lavere enn arbeidsinntekten

Dine fordeler med Livsforsikring

 • Du kan velge å forsikre deg ved død, alvorlig sykdom og/eller arbeidsuførhet
 • Du eller de etterlatte får utbetalt en forsikringssum hvis ulykken rammer
 • Du eller dine etterlatte får økonomisk hjelp i en overgangsfase, for eksempel til å slette gjeld

Les mer om Livsforsikring (pdf, 604 KB)Åpnes i nytt vindu

Fullstendige forsikringsvilkår (pdf, 62 KB)Åpnes i nytt vindu

Vilkår for avtaler etablert før 1. juli 2015 får du ved å kontakte oss her.Åpnes i nytt vindu

Ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader som følge av en ulykke

nordea-i-samarbeid-med-tryg-grey-186x79Vi dekker også behandlingsutgifter i inntil tre år. Hvis du dør som følge av en ulykke får dine etterlatte utbetalt en dødsfallserstatning. Egenandelen er 1.000 kroner for behandlingsutgifter.

Forsikringen dekker:

 • Utbetaling ved medisinsk invaliditet
 • Behandlingsutgifter i inntil tre år
 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Du kan du utvide forsikringen til å gjelde for aktiviteter med høy risiko.

Hva er betalingsforsikring?

Skulle du bli rammet av sykdom eller arbeidsledighet vil du normalt få et inntektsbortfall. Ofte vil ikke de offentlige eller private ytelsene være tilstrekkelige til å opprettholde din vante levestandard. En månedlig utbetaling fra Betalingsforsikring kan hjelpe deg økonomisk gjennom en vanskelig tid.

Utbetalingene fra Betalingsforsikring vil for eksempel sette deg i bedre stand til å betjene boliglånet ditt i en periode. Du kan velge mellom 3 forskjellige månedlige utbetalinger; kr 5 000, kr 7 500 eller kr 10 000 som løper i inntil 12 måneder per tilfelle, maksimum 36 måneder i hele forsikringsperioden.

For midlertidig uførhet gjelder det en karensperiode på 60 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis du har sykdom hvor symptomer inntreffer i karensperioden. Ved ufrivillig arbeidsledighet gjelder det en karensperiode på 150 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis personlig/betinget varsel om ufrivillig arbeidsledighet er gitt før tegning/i karensperioden.

Hvem kan forsikres?

Alle boliglånskunder i Nordea som:

 • er mellom 18-62 år
  (Forsikringen gjelder til året du fyller 65 år, men må være tegnet før fylte 62 år),
 • er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret og
 • er medlem av Norsk Folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans,
 • er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og jobber minimum 16 timer i uken

Les mer om Betalingsforsikring (pdf, 392 KB)Åpnes i nytt vindu

Last ned vilkårene (pdf, 252 KB)Åpnes i nytt vindu

Barn/ungdom

Barneforsikring gir erstatning ved ulykke

nordea-i-samarbeid-med-tryg-grey-186x79Forsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke. Det er mulig å kjøpe tilleggsdekning for utvalgte sykdommer. Egenandel på barneforsikring er 1.000 kroner.

En billig barneforsikring som omfatter:

 • Erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke
 • Behandlingsutgifter (inntil 5 prosent av forsikringssummen)
 • Erstatning ved dødsfall etter ulykke (20.000 kroner)

Dette er et utdrag av vilkårene.

Vil du ha best mulig dekning for barnet ditt anbefaler vi Barn og ungdom EkstraÅpnes i nytt vindu.

Young Living - ungdoms- og studentforsikring

nordea-i-samarbeid-med-tryg-grey-186x79En komplett og billig forsikring for deg under 34 år.

Du får blant annet en ulykkesforsikring som dekker:

 • Behandlingsutgifter etter ulykke, inkl. tannlege
 • Taxiutgifter hvis du brekker beinet eller armen
 • Utbetaling på 500.000 kroner ved invaliditet

Hvis du ønsker å være bedre dekket kan du velge ekstra forsikringer.

Les mer om hva Young Living dekker

Priser

Livsforsikring

Priser for Livsforsikring
SpesifikasjonPris
Prisen for Livsforsikring er avhengig av forsikringssum, alder og om den forsikrede røyker. I tillegg har yrke betydning for prisen på Uførepensjon og Uførekapital. Prisen må derfor beregnes individuelt.
Etableringsgebyrkr 300,00
Månedlig administrasjonsgebyr pr. kontraktkr 34,00

Hva vil forsikringen din koste?

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen, eller send en henvendelse og be om tilbud.

Beregn pris

Hva vil forsikringen din koste?

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen, eller send en henvendelse og be om tilbud.

Beregn pris

Young Living

Månedspriser for Young Living Base
SpesifikasjonReise- og ulykkeTillegg for innbo*
Bosted i Oslokr 128,00kr 73,00
Bosted utenfor Oslokr 128,00
kr 59,00

*) Ved Innboforsikring påløper det en årlig grunnrisikopremie på kr 259,00.

For pris for tilleggsdekninger, kontakt Kundeservice på telefon 232 06001.

Betalingsforsikring

Priser for Betalingsforsikring
DekningPris 
Utbetaling på kr 5.000 per mnd.1) kr 250,00 per mnd.
Utbetaling på kr 7.500 per mnd.1) kr 375,00 per mnd.
Utbetaling på kr 10.000 per mnd.1) kr 550,00 per mnd.

1) Månedlige ytelse anses å erstatte løpende skattepliktig inntekt. For mer informasjon se vilkår.