Få rådgivning eller tilbud på personforsikringer

Velg produkt nedenfor og vi vil ta kontakt med deg

Livsforsikring kan forhindre at du og dine får økonomiske problemer ved sykdom, ulykke og/eller død.

Betalingsforsikring er tilpasset deg som har boliglån i Nordea og ønsker å trygge familien økonomisk ved sykdom eller arbeidsledighet.

En barneforsikring gir foreldre og barn økonomisk trygghet, og kan dekke både ulykke og sykdom. Forsikringen tilbys i samarbeid med Tryg.

Young Living er en komplett forsikring for studenter og ungdom hvor ulykkesforsikring inngår.
Ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader som følge av en ulykke. Forsikringene tilbys i samarbeid med Tryg.