Apple Pay - betal enkelt med kort

Slik blir din privatøkonomi i 2023

Nordea-ekspertene diskuterer hvilke grep du bør ta.

Hva kan du forvente for privatøkonomien i inneværende år, og hvilke grep bør du ta? Nordea-ekspertene tror vi nærmer oss rentetoppen, og at det er utsikter til god lønnsvekst for mange.

Hva vil påvirke privatøkonomien din i år, og hvordan bør du forberede deg? Bør du spare mer for å klare økte strømutgifter, og bør du sette av mer til aksjesparing?

Dette var blant temaene for samtalen mellom de tre Nordea-ekspertene Derya Incedursun, Kjetil Olsen og Mukadas Kristiansen. Vi samlet dem i Nordeas lokaler i Oslo for å diskutere hva vi har i vente, og hvilke grep du bør ta i din egen privatøkonomi for å være best mulig rustet fremover.

Dette er ekspertene:

 Nordea sjeføkonom Kjetil Olsen

Kjetil Olsen
Sjefsøkonom i Nordea

 Nordea forbrukerøkonom Derya

Derya Incedursun
Forbrukerøkonom i Nordea

 Nordea leder finansiell rådgivning Mukadas Kristiansen

Mukadas Kristiansen
Leder for finansielle rådgivere i Nordea

Vi nærmer oss rentetoppen

De fleste av oss har fått kjenne på høyere renter, høye strømpriser og en unormalt stor prisøkning på både varer og tjenester. Skal vi tro vårt ekspertpanel, er det imidlertid grunn til å tro at vi nærmer oss toppen:

– Vi tror det kommer en ny renteheving i mars. Det kan gå bedre enn mange venter og frykter i norsk økonomi, og vi tror også lønnsoppgjøret kan bli ganske krevende. Det er faktorer som tilsier at renten skal opp ytterligere et hakk.  

– Det er viktig å huske på at vi kommer ut fra en periode hvor mange har hatt veldig god økonomi. Nå skal vi tilbake til normalen, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun er helt enig med Olsen i at det ser usikkert ut:

– Vi ser at mange sparte veldig mye penger under pandemien, og nå har begynt å trekke på disse sparepengene for å betale helt nødvendige utgifter, som strømregninger og mat. Fjoråret endte med negativ vekst i kjøpekraft for de fleste, men hva som skjer i år er langt mer usikkert.

Nordea eksperter ved rundt bord (Olsen, Darya og Mugadas) - 1280x720px

HØYERE PRISVEKST EN STUND TIL: De tre ekspertene mener vi vil oppleve en høyere prisvekst enn normale nivåer ennå en stund, men at den vil dempe seg noe, takket være blant annet lavere strømpriser.

Lavere strømpriser gir dempet prisvekst

Ekspertene er helt samstemte i at den høye prisveksten vi har sett vil dempe seg fremover:

– Strømprisene ser ikke ut til å bli fullt så ille som mange fryktet. Det i seg selv vil gjøre at prisveksten dempes, fordi prisveksten på strøm etter hvert vil bli negativ, sier sjeføkonom Olsen, men presiserer at det samtidig tar tid før inflasjonen synker:

– Den vil ligge høyere enn det vi kan kalle et vanlig nivå en god stund fremover. Det handler om at lønnsveksten øker, som i sin tur fører til et økt kostnadsbilde for bedriftene, som i sin tur må svare med prisøkninger for å holde på lønnsomheten. Men vi kommer nok ikke til å se 7,9 prosent prisøkning igjen, den vil ligge lavere enn dette. 

– Strømprisen blir ikke fullt så ille som mange fryktet fremover, og det vil dempe prisveksten, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Hos Nordea får du helt personlig rådgivning

Nordea vet at ingen mennesker er like. Derfor får du også din egen personlige rådgivning, som skreddersyr samtalene etter dine behov og økonomiske situasjon.

 • Spesialiserte rådgivere som er tett på og opptatt av å finne gode løsninger for deg
 • Full gjennomgang av din økonomi, lån, kort og kreditt
 • Skreddersydde råd og personlig oppfølging for å optimalisere din økonomi

De med lav inntekt er mest utsatt

Mukadas Kristiansen, som er leder for finansielle rådgivere, er enig i at vi nærmer oss toppen, men poengterer at studenter, barnefamilier og de med lave inntekter nok vil fortsette å merke økte kostnader en stund til:

– Strømprisene vil fortsette å variere, og i tillegg vil nok mange merke økte matpriser fra februar, sier hun. Også Kristiansen tror på ytterligere én eller to rentehevinger før det snur.

Derya - visning

POSITIVT MED NORMALISERING: Forbrukerøkonom Derya Incedursun er helt tydelig på at et normalisert boligmarked er positivt, både for de som ønsker seg inn på markedet, men også for dem som allerede eier egen bolig. 

Flatere boligprisvekst er positivt – også for deg som eier

Mange boligeiere tenker at høy vekst i boligprisene er positivt, fordi nettoformuen deres øker. Faren med dette er imidlertid at det kan komme et boligkrakk, og Incedursun er helt tydelig:

– Det er positivt for alle at veksten i boligprisene normaliseres. Det gjør det enklere å komme inn på markedet, og vi unngår en potensiell krasj i boligmarkedet. Har vi supervekst over tid, vil det før eller siden stoppe, og da vil vi kunne se et bratt fall i boligmarkedet. Derfor er et sunt boligmarked positivt, både for de som ønsker seg inn i markedet, og for de som allerede eier bolig.

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener boligprisene fortsatt skal litt ned:

– Vi tror ikke effekten av renteøkningene har slått fullt ut i boligmarkedet ennå. Dessuten tror vi at renten fortsatt skal øke noe. Vi har lenge sett for oss en nedgang på 5–10 prosent fra toppen i boligmarkedet, og nå har vi hittil falt 2,5 prosent sesongjustert. Vi tror nok at vi kan se en nedgang på ytterligere fem prosent, men poengterer:

– Samtidig er det viktig å huske på at boligprisene steg mye under pandemien. Selv om prisene faller ti prosent fra toppen nå, vil de fortsatt være høyere enn de var før pandemien.

Dette bør du gjøre for privatøkonomien din i tiden som kommer

På spørsmålet om hvordan man bør forberede seg selv og privatøkonomien på året som kommer, trekker de tre ekspertene frem fire ting du bør gjøre:

 • Spar opp en buffer
  Det klassiske rådet om at det er lurt å ha en bufferkonto gjelder fortsatt. Benytt deg gjerne av anledningen når du får feriepenger eller halv skatt for å komme i forkant dersom du har muligheten til det.
 • Sett opp et regnestykke
  Regn ut allerede nå hvor mye de planlagte renteøkningene vil koste deg i året som kommer. Sett av litt ekstra dersom du kan, så har du pengene tilgjengelig når utgiftene øker. Da blir ikke overgangen like brå.
 • Gå gjennom forbruket ditt
  Se gjennom kontoutskriftene i året som har gått, og få et klart bilde av hva du bruker penger på. Vurder hva du kan kutte. Strøm og mat må vi alle ha, men kanskje har du utgifter du ikke helt har oversikt over, som enkelt kan kuttes. Appen Nordea Wallet kan gi deg bedre oversikt her!
 • Spar langsiktig og gjerne i fond
  Aksjefond har historisk sett vært en langt bedre sparemåte for langsiktig sparing enn sparekonto. Incedursun trekker frem at dersom du sparer på konto, taper du i realiteten over tid, fordi innskuddsrenten er lavere enn inflasjonen. Det betyr at pengene dine går ned i verdi over tid.

  Derfor har aksjefond historisk sett alltid vært en bedre spareform over tid. Det vil svinge, men om du sparer jevnt hver måned vil du også jevne ut svingningene i markedet. Det trenger heller ikke være store summer – selv en hundrelapp i måneden er bedre enn ingenting! Merk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Alt i alt er det mange gode nyheter

Ekspertene er helt enige om at det alt i alt stort sett er godt nytt for både norsk økonomi som helhet, og for din privatøkonomi, i året som kommer:

– Arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt meget godt. Det er mangel på arbeidskraft mange steder, og lønnsomheten i næringslivet generelt var god i fjor. Vi ser at lønnsveksten ute i verden er på vei opp, og tror det blir vanskelig for arbeidsgiverne å unngå en lønnsvekst som er lavere enn prisveksten for i år, avslutter sjeføkonom Olsen.

Innholdet er produsert av Schibsted Partnerstudio for Nordea.