Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Om dødsbo - dette kan vi hjelpe deg med

Vi kan belaste nødvendige regninger fra avdødes konto og gi deg opplysninger om avdødes kundeforhold hos oss så snart vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

Betaling av regninger

Regninger som vi kan betale gjelder vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter. Kostnader for begravelse samt restskatt kan også betales.
Regningene som skal betales må påføres kontonummer for belastning og signatur, og kan deretter sendes inn.

Lån

Så lenge skiftebehandlingen pågår kan lånet beholdes i avdødes navn og avdrag og renter må betales som normalt. I tilfeller der avdøde har faste trekk, eFaktura eller AvtaleGiro, vil disse betalingene opphøre. Boet vil motta faktura for termininnbetaling på lånet.

Hvis boet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle.

Oppgjør eller overtakelse av lån

  • Overtakelse av lån
    I de tilfellene hvor en eller flere arvinger ønsker å overta lånet, må dette gjøres ved å søke om nytt lån.
  • Innfrielse av lån
    Dersom arvinger ønsker å innfri et lån, kontakt oss per telefon på 232 06001 eller via chat.

Kausjon

Dersom den avdøde har kausjonert for en annens lån vil denne forpliktelsen overføres til arvinger på lik linje med overtakelse av lån.

Fondsandeler

Har avdøde fondsandeler kan disse overtas av arvingene dersom de har et aktivt kundeforhold med Fondshandel hos oss. Hvis ikke ta kontakt med oss på telefon 232 06001. Vi kan eventuelt avtale et rådgivningsmøte.. 

Oversikt over hvilke fond avdøde har får du ved å ringe oss på telefon 232 06001.

Forsikringer og pensjon

Har avdøde forsikringer, pensjonssparing eller fondskonto i Nordea Liv vil vi på bakgrunn av informasjon fra folkeregisteret ta kontakt med de etterlatte/dødsboet. Vi informerer om hva som skjer i forbindelse med oppgjøret av forsikringen, og hvilken informasjon vi eventuelt trenger å få tilsendt. 

Ønsker du å avtale et møte?

Har du spørsmål eller ønsker å avtale tid for en gjennomgang av praktiske gjøremål i forbindelse med avdødes kunde- og kontoforhold, må du gjerne ringe oss på telefon.

Kontakt oss på telefon 232 06001 Åpnes i nytt vindu