Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Om dødsbo - dette gjør du først

Vi anbefaler at du først tar kontakt med lokal tingrett for å få råd og informasjon om hva du trenger å gjøre. Det er tingretten som utsteder fullmakter og skifte- eller uskifteattesten du må ha om du skal arve.

Fullmakt fra tingretten

Hvorfor trenger jeg fullmakt?

Er du arving etter testament eller lov, anbefales det at du får fullmakt fra tingretten, «Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold», slik at du kan få en oversikt over kundeforholdet til den du skal arve. Arv innebærer både formue og gjeld.

Hva gjør jeg med fullmakten?

Send banken en rett kopi av fullmakten. Rett kopi vil si at fullmakten er godkjent av politi eller annen offentlig instans.  Eventuelt kan du skaffe dette hos eiendomsmegler, revisor eller advokat – sammen med kopi av gyldig legitimasjon. Deretter får du innsyn i avdødes økonomi og kan ta stilling til om du vil arve eller ikke. Dersom du vil arve må dere som arvinger skaffe skifte- eller uskifteattest.

Hva er forskjell på skifte og uskiftet bo?

Det behøves en skifteattest når et dødsbo skal få en ny eier og arven skal fordeles mellom flere arvtakere, for eksempel søsken. Uskifteattest foreligger når dødsboet skal tas over av enke eller enkemann.

Nødvendig dokumentasjon

Når tingretten har mottatt erklæring om privat skifte av dødsbo vil skifte-/uskifteattest bli utstedt til arvingene. Dersom det er flere arvinger, utstedes en fullmakt til én av arvingene eller advokat som påtar seg ansvaret for oppgjør av boet. 

Bekreftet "Rett kopi" av følgende dokumenter sendes til banken:

  • Skifte-/uskifteattest
  • Eventuelle fullmakter
  • Kopi av pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell fullmektig

Alle kopier påføres og bekreftes «Rett kopi». Dette kan blant annet gjøres av politi, domstol, andre kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.

Så snart Nordea har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli gjort tilgjengelig for boet. Den som opptrer på vegne av boet er ansvarlig for å fordele midlene.

Fullmakt

Fullmaktsskjema ved privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu
(gjelder sammen med skifteattest)

Dokumentasjon

Sendes per post til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Kunde Konto PM
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Dette er tjenestene som automatisk vil bli stanset ved melding om dødsfall

Tjenester som blir stoppet

Ønsker du å avtale et møte?

Har du spørsmål eller ønsker å avtale tid for en gjennomgang av praktiske gjøremål i forbindelse med avdødes kunde- og kontoforhold, må du gjerne ringe oss på telefon.

Kontakt oss på telefon 232 06001 Åpnes i nytt vindu