Vilkår, valuteringsregler og cut-off for utlandsbetalinger

Betaling til utlandet Betaling fra utlandet Betaling til utlandet

Betalinger til utlandet innen Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende Nordea-bank.

Hasteoverførsel
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK15:00 D+0 / D+0
DKK12:30 D+0 / D+0
CZK, PLN10:00 D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00 D+1 / D+1
Øvrige valutasorter 15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Betalinger til utlandet utenfor Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende bank.

Hasteoverførsel/Konsernoverførsel
ValutasortCut-offValutering debet / kredit
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK15:00 D+0 / D+0
DKK12:30D+0 / D+0
CZK, PLN10:00 D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30 D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit
EUR, GBP, NOK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2
Ordinær overførsel - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Vilkår for EU-regulert betaling

Overførsler innen EU og EØS kan utføres til betydelig lavere pris enn øvrige betalinger. Vilkår som stilles er:

 • Valutasortene EUR og SEK
 • Maksimumsbeløp EUR: Ubegrenset
 • Maksimumsbeløp SEK: 500.000
 • Betalingen skal godskrives en konto innen et EU-/EØS-land
 • Mottakers konto må være oppgitt med IBAN (International Bank Account Number)
 • Mottakers navn 
 • Angivelse av mottakers bank er ikke nødvendig
 • Avsender betaler gebyrene i avsenderbanken
 • Mottaker betaler gebyrene i mottakerbanken

Ordinær- og hasteoverførsel til utlandet

Obligatoriske opplysninger om betalingsmottakers konto og bank. 

Innen Europa:

 • IBAN til EU, EØS og Sveits
 • IBAN og BIC  til andre europeiske land.

Utenfor Europa - velg ett av følgende alternativer:

 • IBAN og BIC
 • BBAN og BIC
 • BBAN + bankkode og bankens navn
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever informasjon om bankens navn og adresse, i tillegg til BBAN og BIC

Overførsel mellom egne konti innen Nordea

Betalingsinformasjonen må inneholde: 

 • IBAN til Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Estland, Latvia og Litauen.
 • BBAN og BIC til USA og Singapore
 • Bankomkostninger - velg: ”Avsender betaler kun omkostninger i Norge”

Generelle vilkår 

 • Ordinære overførsler stilles til disposisjon for Nordeas korrespondentbank 1-2 dager frem avhengig av valutasort. I de fleste tilfeller godskrives mottakers konto èn dag senere, men dette kan variere fra land til land og i forhold til avtale mottaker har med sin bank.
  Betalinger innen Nordea utføres som regel til bedre betingelser for kunde i forhold til øvrige betalinger.
 • Korrigering av oppdrag medfører ekstra kostnader som kommer i tillegg til ordinær pris.
 • For beløp over NOK 100.000 eller motverdi i annen valutasort må valutaregisterkode med tilleggstekst for rapportering til Valutaregisteret oppgis.
 • I tillegg til Nordeas priser påløper det omkostninger i utenlandsk bank, og oppdragsgiver kan selv bestemme hvem som skal betale disse omkostningene. Det anbefales imidlertid å velge "delte omkostninger" som betyr at oppdragsgiver kun betaler omkostninger i Norge. Dette er spesielt viktig innen Europa for kortere betalingstid til lavere kostnader.
 • Reklamasjoner som ikke skyldes feil i Nordea belastes kunde, i tillegg kommer eventuelle omkostninger i utlandet.
 • Vekslinger utføres til markedskurs på vekslingstidspunktet.

Gjennomføring av betalingsoppdrag

 • Fremføringstid til land innen EU/EØS: 2-4 virkedager.
 • Fremføringstid til land utenfor EU/EØS: 2-8 virkedager
Betaling fra utlandet

Valuteringsregler for betalinger fra utland

 • Overføringer
  Kreditvalutering angis i antall virkedager etter oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.
 • Kjøp av sjekker
  Kreditvalutering angis i antall virkedager etter mottak i Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, D.

Spesielle regler gjelder for Nordea-valutasorter: DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD OG USD.

Se informasjon om cut-off

Valuteringsregler for betalinger fra utland og innenlandsbetalinger i utenlandsk valuta
BetalingstypeKreditvalutering
uten veksling
Kreditvalutering
med veksling
Konsernoverføringer fra Nordea-banker (Nordea Intercompany Payment)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige overføringer fra Nordea-banker (Nordea Payments)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige valutasorterD+0D+1
Overføringer fra banker utenfor Nordea
Alle valutasorterD+0D+1
Kjøp av utenlandssjekker
Banksjekk i utenlandsk valutaD+5D+5
Privatsjekk i utenlandsk valutaD+8D+8
Banksjekk i NOK trukket på Nordea Bank AB (publ), filial i NorgeD+1D+1
Banksjekk i NOK trukket på annen innenlandsk bankD+2D+2
Banksjekk i utenlandsk valuta betalbar i NorgeD+1D+1

Råd om kontohold og betalinger

Man looking through magnifying glass  

Oversikt over økonomien

Ved hjelp av Nettbank-tjenesten "Min Økonomi" er det enkelt å få et samlet overblikk basert på dine egne kontotransaksjoner over hva pengene går til.