Depositumskonto Privat

Depositumskonto Privat benyttes som sikkerhet for skyldig leie, skader på boligen o.l. i et husleieforhold.

Om Depositumskonto Betingelser Rente og priser Opprett konto Om Depositumskonto

Dine fordeler med Depositumskonto Privat:

 • Samtale mellom to forretningsfolkKontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker.
 • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven.
Betingelser

 • Depositumskonto med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.
 • Det må innbetales et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til  grunn at utleier skal dekke dette gebyret.
 • Kontoen opprettes i leietakers navn.
 • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
 • Ved utleie av bolig kan depositumets størrelse ikke overstige seks måneders husleie (ref. Husleieloven).
 • Renten tillegges kontoen ved årets slutt.
 • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
 • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto. Kontoen må fristilles. For å gjøre dette kontakter du oss via Chat eller telefon, slik at vi kan sende deg fristillelsesskjema for signering med Bank-ID.
Rente og priser
Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris
Innestående  uansett beløp0,05 % p.a.
Etableringsgebyr
Utleier har et aktivt kundeforhold i Nordea*kr 500,00
Utleier har ikke et aktivt kundeforhold med Nordea før kontoetableringen*kr 2 000,00
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00
Ved mye ekstraarbeid for eksempel i forbindelse med opphør av kontoen, kan banken beregne en godtgjørelse etter timepris.

*) Om leietaker har kundeforhold vil det ikke det påvirke størrelsen på etableringsgebyret.

Opprett konto

Opprette konto ved å ringe Kundeservice 232 06001

Da kontoen opprettes i leietakerens navn er det leietakeren som ringer inn og bestiller depositumskontoen. Før leietaker ringer Kundeservice må den være registrert som kunde. Er du ikke kunde, registrer deg her.

Følgende forutsetninger MÅ være oppfylt dersom denne bestillingsformen ønskes benyttet:

 • Utleieren er privat person, har et aktivt kundeforhold med Nordea og har BankID.
 • Leietaker er privat person, registrert som kunde i Nordea og har BankID.

I tillegg til ovennevnte punkter MÅ leietaker oppgi følgende informasjon:

 • Utleiers navn og fødselsdato
 • Utleiers mobil og/eller e-post adresse
 • Utleiers konto (i Nordea) for belastning av depositumsgebyret
 • Utleiers konto (i Nordea) som skal benyttes til innbetaling av husleie
 • Utleieleilighetens adresse
 • Depositumsbeløpet størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (beløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie)

Dersom ett av de ovennevnte punktene ikke er tilfredsstilt kan denne bestillingsformen ikke benyttes. Alternativet blir da at  leietaker og utleier møter samtidig opp i banken. Du må på forhånd avtale tid med rådgiver på chatÅpnes i nytt vindu eller telefon 232 06001. Husk å ta med gyldig legitimasjon til møtet.

Råd om kontohold og betalinger

Man looking through magnifying glass  

Oversikt over økonomien

Ved hjelp av Nettbank-tjenesten "Min Økonomi" er det enkelt å få et samlet overblikk basert på dine egne kontotransaksjoner over hva pengene går til.

Woman hand holding mobile phone  

Slik gir du penger i gave

Se hvordan du kan bruke våre digitale løsninger når du skal gi pengegaver.