Bruk av sikkerhetskort

Når du skal logge inn i Nettbank med sikkerhetskort, må du bruke PIN-kode (personlige passord) og sikkerhetskode fra sikkerhetskortet. Nordea har for tiden to forskjellige sikkerhetskort, ett som er svart med grått panel og ett som er helt hvitt.

Om du har behov for et sikkerhetskort som leser opp engangskodene og viser de på en litt større skjerm, kan Nordea tilby et eget sikkerhetskort med tale.

Merk: Oppgi aldri PIN-koden eller sikkerhetskode fra sikkerhetskortet til venner, familie, kollegaer, bedrifter eller andre mennesker som sier de trenger dem. Banken eller andre anerkjente selskaper vil aldri be deg om å oppgi personlige opplysninger.

Oppstart Endre PIN-kode Låst sikkerhetskort Bestille ny PIN, sikkerhetskort el. batteri Oppstart

Oppstart av sikkerhetskortet første gang

Når du skal logge inn i Nettbank med sikkerhetskort, må du bruke PIN-kode (personlige passord) og sikkerhetskode.  

Lag din personlige PIN-kode:

 • Tast OK
 • Tast din startkode og trykk OK
 • Tast din personlige valgte PIN-kode og trykk OK
 • Repeter din personlige valgte PIN-kode og trykk OK

I tillegg må du hente opp en sikkerhetskode:

 • Tast OK
 • Tast din personlige PIN-kode
 • Du får nå frem en åttesifret kode i skjermen på sikkerhetskortet som du taster inn i feltet i Nettbanken.

Aktivisering av sikkerhetskortet med tale første gang

For å få opplest tale er du avhengig av å bruke øreplugger eller hodetelefoner. Det følger med ett sett øreplugger med volumkontroll og som plugges inn til høyre på baksiden av sikkerhetskortet.

Lag PIN-kode

 • Trykk PÅ-tasten (som er nederst til høyre på tastaturet og merket med ”ON”)
 • Tast din 4 sifrede startkode som du har mottatt på SMS og trykk PÅ-tasten
 • Tast inn en ny 4 sifret PIN-kode som du selv velger og trykk PÅ-tasten
 • Repeter din personlige valgte PIN-kode og trykk PÅ-tasten

I tillegg må du generere en engangskode

 • Trykk PÅ-tasten
 • Tast din personlige valgte PIN-kode
 • Du får nå lest opp og vist en åttesifret kode i skjermen på sikkerhetskortet
 • Trykk tasten 5 for å få lest opp engangskoden på nytt 
Endre PIN-kode

Endre/bytte PIN-kode:

 • Tast OK
 • Tast PIN-kode og trykk MENU
 • Tast OK
 • Tast ny PIN-kode (4 siffer) og trykk OK
 • Bekreft PIN-kode (4 siffer) og trykk OK
 • Displayet viser PINKODE OK

Dersom du har ENTER-knapp på sikkerhetskortet i stedet for ON-knapp:

 • Tast ON/CE
 • Tast PIN-kode og trykk ENTER
 • Tast 5 (det står PIN over tallet 5)
 • Tast ny PIN-kode (4 siffer) og trykk ENTER
 • Bekreft PIN-kode (4 siffer) og trykk ENTER
 • Displayet viser PINKODE OK

Endre/bytte PIN-kode på sikkerhetskort med tale

 • Trykk PÅ-tasten
 • Tast personlig PIN-kode og vent til engangskoden er lest opp
 • Trykk tasten MENU (nederst til venstre på tastaturet)
 • Trykk PÅ-tasten for å bytte personlig PIN-kode
 • Tast ny 4 sifret PIN-kode og trykk PÅ-tasten
 • Bekreft ny 4 sifret PIN-kode og trykk PÅ-tasten
 • Skjermen viser OK og sikkerhetskortet slår seg av automatisk
Låst sikkerhetskort

Tastet feil PIN-kode?

Hvis du har tastet feil PIN-kode flere ganger så vil sikkerhetskortet låse seg. I displayet vil det da stå KORT SPERRET 815 24 365. Da må du ta kontakt med Kundeservice 232 06001.

Bestille ny PIN, sikkerhetskort el. batteri

For glemt PIN-kode og rebestilling av sikkerhetskort

I begge tilfellene må du ta kontakt med Kundeservice 232 06001.

Skifte batteri på sikkerhetskortet

Ordinært sikkerhetskort

Generering av engangskoder og programmering i kortet drives av 1 stykk batteri type CR2430. Sikkerhetskortet forteller selv når det er nødvendig å bytte dette batteriet. Batteriet bør da snarlig byttes ut, hvilket kan gjøres hos en elektroforhandler, fotobutikk eller en urmaker. Når batteriet tas ut av sikkerhetskortet, er det viktig at det blir erstattet i løpet av noen minutter. Dette for å unngå at kortets innhold slettes og må sendes til banken for programmering.

I tillegg for sikkerhetskort med tale

Det er separate batterier for talegeneratoren og drift av sikkerhetskortet. Syntetisk tale drives av 2 stykk batteri type AAA, 1.5V 1200 mAH. Batteriene er plassert på undersiden av sikkerhetskortet (under skjermen) og må byttes ut når sikkerhetskortets syntetiske tale opphører.

Råd om tjenester for internett, mobil og telefon

Baby on dad's arm  

Få mest mulig ut av nettbanken

Råd og tips om hvordan du kan bruke nettbanktjenester på en effektiv måte.

Woman hand holding mobile phone  

Kom i gang med BankID på mobil

Se hvordan du setter opp BankID på din mobil.