Betaling med kort i utlandet – hvilken valuta skal du velge?

Valgfri kursfastsettelse

Når du bruker kort i utlandet, kan du velge å betale i:

  • Norske kroner (NOK) direkte
  • eller lokal valuta som Visa/Mastercard senere regner om til norske kroner i samarbeid med sine bankforbindelser.

Forutsetning for å kunne betale i norske kroner i utlandet

Butikken/brukerstedet må tilby såkalt Dynamic Currency Conversion (DCC). Hvis DCC ikke tilbys, betaler du automatisk i lokal valuta. DCC er mest utbredt i Spania, Irland, Sveits, Tyskland, Ungarn, Tsjekkia, Polen, UK, Sverige, Nederland og Frankrike.

Hva skal du velge - norske kroner eller lokal valuta?

Velger du NOK omregnes kursen til NOK i forretningen. Forretningen legger inn kurs og tar eventuelt tap/gevinst ved omregningen. Kontroller alltid vekslingskursen forretningen benytter. Erfaringen viser at kursen ofte er høyere enn kursen Visa og Mastercard benytter.

Velger du lokal valuta vil kursen bli omregnet av Visa International/Mastercard International. I tillegg påløper et valutapåslag på 2,00 %. 

Vekslingskursen kan variere, avhengig av når transaksjonen løses inn og omregnes.

Hvis du velger å betale i NOK, skal kvitteringen inneholde:

  • Begge valutabeløpene, samt valutakursen og all gjeldende provisjon.
  • Tydelig vise hvilket beløp og hvilken valuta som blir belastet.
  • Symbolet til brukerstedets lokale valuta samt symbolet til valuta som blir belastet .
  • Inkludere en erklæring om at kortholderen har fått velge hvilken valuta det ønskes å betales med og kortholders valg av valuta er endelig.

Ved å signere kvitteringen med overnevnte innhold bekrefter du at du er blitt informert om valutabeløpene, valutakursen, valget av valuta, samtidig som du fraskriver deg retten til å kreve Visa/Mastercard for vekslingskursen.

Regler ved Dynamic Currency Conversion (DCC)

  • Brukerstedet setter selv vekslingskursen for omregning til NOK.
  • Brukerstedet må informere deg om at de tilbyr DCC.
  • Det er du som velger om du vil betale i norske kroner eller lokal valuta.
  • DCC kan også forekomme i enkelte minibanker/over skranke