Etablering av kundeforhold - gyldig legitimasjon

Personer over 18 år Personer under 18 år og umyndige Personer over 18 år

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldige på dato.

 • Pass (ikke nødpass)
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EU-land
 • Norsk Utlendingspass (Blått Pass)
 • Norsk Reisebevis for flyktninger (Grønt Pass)

For utstedelse av BankID aksepteres kun Pass som legitimasjon.

Personer under 18 år og umyndige

Bli kunde på nett

Foresatte (barnets verger) kan via vår nettløsning opprette kundeforhold og bestille konto, kort og nettbank til barnet/ungdommen. Begge foresatte må være registrert som kunde i Nordea for å benytte denne løsningen.

Bli kunde på kontor

Foresatte (barnets verger) bestiller ved å gå til et Nordea-kontor. Husk at du på forhånd må avtale tid med rådgiver på chatÅpnes i nytt vindu eller telefon 232 06001.

Dette må du ta med:

 1. Fødselsattest. Har du ikke fødselsattesten kan du bestille denne på AltinnÅpnes i nytt vindu eller ved å kontakte lokalt Folkeregister/ Skattekontor. Merk: Fødselsattesten må, i tillegg til barnets opplysninger, inneholde opplysninger om begge vergene, navn og fødselsnummer.
 2. Signert fullmakt (pdf, 535 KB)Åpnes i nytt vindu fra den foresatte som eventuelt ikke kommer i banken.
 3.  Gyldig legitimasjon av begge foresatte, også til den som eventuelt ikke er til stede. 
 4. Barnets pass er nødvendig ved bestilling av Bankkort Ungdom og Nettbank med BankID.

Ved bestilling av Bankkort Ungdom må ungdommen være med i banken for å få tatt bilde til kortet. Barnet behøver ikke være med ved bestilling av Bankkort Barn da bankkortet er uten bilde.

Spesielt fra fylte 15 år

Fra fylte 15 år kan du opprette konto med bankkort og basistjenesten-forenklet Nettbank i Nordea, uten signatur fra dine foresatte. Har du allerede BankID og Nettbank i Nordea kan du selv opprette konto i Nettbanken. Ønsker du Nettbank med BankID krever det signatur fra begge foresatte.

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldige på dato. Utenlandske legitimasjonsdokumenter skal være oversatt og attestert.

Når foreldrene åpner kunde-/kontoforhold for sitt mindreårige barn må fødselsattesten medbringes. Har barnet i tillegg gyldig legitimasjon (se nedenfor) må dette også medbringes. Har du ikke fødselsattesten fås denne ved å kontakte lokalt Folkeregister/ Skattekontor .

Når det er den mindreårige (15-, 16- og 17-åringen) selv som åpner kunde-/kontoforhold, må et av følgende legitimasjoner medbringes.

Gyldig legitimasjon for mindreårige:

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldige på dato.

 • Pass (ikke nødpass)
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EU-land
 • Norsk Utlendingspass (Blått Pass)
 • Norsk Reisebevis for flyktninger (Grønt Pass)

For utstedelse av BankID (for barn over 15 år) aksepteres kun Pass som legitimasjon.

Barnets verger (som oftest foreldrene) skal legitimere seg ved etablering av kundeforhold for barnet. Hva som er godkjente legitimasjonsdokumenter for vergene finner du her.

Barnets verger

I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som er verger for barnet.

Selv om foreldrene er skilt, separert eller flyttet fra hverandre er begge foreldrene fortsatt verger for barnet. Dette gjelder også i de tilfeller der barnet kun bor hos én av foreldrene (den ene vergen har forsørgeransvaret alene).

Det kan være situasjoner hvor en av vergene ikke lenger har kontakt med barnet. Situasjoner som f.eks. vergens død, ukjent far/mor, vergens oppholdssted er ukjent eller bosatt i utlandet, ikke på talefot, etc. I slike vanskelige situasjoner kan de kommunale myndighetene fatte et vedtak om at den ene skal føre foreldreansvaret alene (status som eneverge). Den vergen som påstår å være verge alene kan fremskaffe dokumentasjon av vedtaket ved å kontakte sitt lokale skattekontor eller på Altinn.Åpnes i nytt vindu

Merk! Ovenfor så skiller vi mellom forsørgeransvar og foreldreansvar. Det å ha forsørgeransvar alene er ikke det samme som å ha foreldreansvaret alene.