Bli kunde på nett for barn og ungdom under 18 år

Foreldre/verge kan opprette kundeforhold og bestille konto, kort og nettbank til barnet/ungdommen i vår enkle nettløsning. For å benytte løsningen må foreldrene/vergene ha BankID og være kunder i Nordea. Foreldre/verger som ikke er kunder i Nordea, kan enkelt registrere seg i vår online-løsning. Du benytter BankID fra din nåværende bankforbindelse.

Disse produktene og tjenestene kan bestilles på nett

 • Sparekonto og Boligsparekonto, uansett alder
 • Brukskonto og bankkort uten bilde fra 7 år
 • Basistjenesten, en forenklet nettbank fra 7 år
 • Nettbank med BankID fra 15 år

Dette trenger du til utfyllingen

 • Norsk fødselsnummer (11 siffer) til barnet/ungdommen
 • Opplysninger om begge foreldre/verger, inklusiv norsk fødselsnummer (11 siffer)

Generell informasjon:

 • Begge vergene må være kunder i Nordea og ha BankID på grunn av legitimering og elektronisk signering av avtalen. Er dere ikke kunder i Nordea i dag? Les mer og bli kunde ved å registrere deg her på nordea.no.
 • Vergene velger om kontoen(e) skal disponeres av den enkelte hver for seg uten samtykke fra den andre, eller av vergene i fellesskap med samtykke fra den andre vergen. 
 • Fra fylte 18 år får barnet full råderett over kontoer i sitt eget navn. 
 • Adresseopplysninger må samsvare med adresse i Folkeregisteret, da kort og koder sendes våre kunder i henhold til opplysningene i Folkeregisteret.
 • Post fra banken som gjelder barnets konto(er), sendes til Digital postkasse til begge vergene. Postkassen er tilgjengelig i nettbanken og på nordea.no/logginn. Barn mellom 15 og 18 år vil selv motta post som gjelder kontoer de disponerer.

Dette må du gjøre etter at skjemaet er sendt inn

For å kunne opprette kundeforholdet trenger vi følgende dokumentasjon:

 • Fødselsattest med informasjon om verger – gjelder alle barn. Bestill attest fra AltinnÅpnes i nytt vindu som sendes oss i original.
 • Bekreftet rett kopi av pass for barn mellom 15 og 18 år.
 • Hvis du har foreldreansvar alene trenger vi dokumentasjon på eneansvar for barn. Bestill attest fra AltinnÅpnes i nytt vindu som sendes oss i original.
 • For ungdom mellom 15 og 18 år som ønsker Nettbank med BankID: Fyll inn nettbankavtale (pdf, 14 KB)Åpnes i nytt vindu og send det inn sammen med dokumentene beskrevet over. Vi legger til brukskonto når vi har mottatt signert avtale.

Dokumentasjonen sendes til: 

 • Nordea Bank AB (publ), filial i Norge 
  Kundeetablering barn
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo

Med rett kopi menes at legitimasjon/signatur og dokumenter må være stemplet og bekreftet "Rett kopi" av én av følgende instanser: domstoler, politi, lensmann, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forsikringsselskaper, verdipapirregistre, statsautoriserte og registrerte revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, autoriserte regnskapsførere og advokater.