Betalingstjenester utland - personkunder

Betaling til utlandet Betaling fra utlandet Reisevaluta Generell informasjon Betaling til utlandet

Nettbetaling utland

Prisene gjelder også for betaling i utenlandsk valuta til innenlandske banker.

Priser ordinær overførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel mellom egne konti innen Nordea (gjelder personkunder og ved valget "Avsender betaler kun omkostninger i Norge")kr 0,00
Overførsel til annen betalingsmottaker innen Nordeakr 60,00
Overførsel utenfor Nordeakr 60,00
EU-regulert betaling kr 20,00
Sjekk sendes mottakerkr 60,00

Priser hasteoverførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel innen Nordeakr 350,00
Overførsel utenfor Nordeakr 350,00

Øvrige kostnader
SpesifikasjonPriser
Korrigering av oppdragkr 120,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandetMin. kr 150,00
Hurtigbekreftelse til betalingsmottakerkr 150,00
Reklamasjoner som skyldes feil fra kundeMin. kr 300,00

Les om betaling til utlandet ›

Manuelle betalingsoppdrag

Priser for manuelle betalingsoppdrag til utlandet
SpesifikasjonPriser
Ordinær overførselkr 250,00
Hasteoverførselkr 450,00
Hasteoverførsel til turister beløp t.o.m. kr 10.000,00kr 200,00
Kontoregulering innen Nordea, overførsel mellom egne kontikr 60,00
Nordea Standing Order, fast oppdrag mellom egne konti i Nordeakr 0,00
Utenlandssjekkkr 250,00
Hurtigbekreftelse til betalingsmottaker per telefax, tilleggspriskr 150,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandetmin. kr 150,00
Reklamasjoner som ikke skyldes feil i Nordeamin. kr 300,00

Les om betaling til utlandet ›

Valuteringsregler for betalinger til utlandet innen Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende Nordea-bank.

Hasteoverførsel
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK 15:00 D+0 / D+0
DKK12:30 D+0 / D+0
CZK, PLN10:00D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30 D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00 D+1 / D+1
Øvrige valutasorter 15:00D+2 / D+2

Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Ordinær overførsel - med veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Valuteringsregler for betalinger til utlandet utenfor Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende bank.

Hasteoverførsel/Konsernoverførsel
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, USD16:00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK 15:30 D+0 / D+0
NOK 15:00 D+0 / D+0
DKK12:30 D+0 / D+0
CZK, PLN10:00 D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30 D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00 D+1 / D+1
Øvrige valutasorter 15:00D+2 / D+2

Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR, GBP, NOK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Ordinær overførsel - uten veksling
Valutasort Cut-offValutering debet / kredit 
EUR15:00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2
Betaling fra utlandet

Betaling fra utlandet

Priser for betaling fra utland - overførsel
SpesifikasjonPriser
Beløp til og med kr 500kr 10,00
Beløp over kr 500 t.o.m. kr 2.000kr 50,00
Beløp over kr 2.000kr 100,00
EU-betalingkr 20,00
Lavverdibetaling (betinget avtale med avsenderbank)kr 40,00
Studierelatert betalingkr 50,00
Overførsel via annen norsk bank til konto i Nordeakr 0,00
Overførsel fra egen konto i Nordea (forutsatt korrekt merket fra avsenderbank)kr 0,00
Kontant utbetaling, uansett beløp

kr 200,00

Bankremisse til mottaker, tillegg til pris for overførslerkr 60,00
Bekreftelse per telefakskr 150,00
Priser for betaling fra utland - valutasjekk
SpesifikasjonPriser
Beløp til og med kr 500kr 50,00
Beløp over kr 500 t.o.m. kr 2.000kr 75,00
Beløp over kr 2.000kr 200,00
Studierelatert betalingkr 100,00
Valutasjekk til inkasso, tillegg til omkostninger i utenlandsk bankkr 450,00
Valutasjekk i retur fra utenlandsk bank, tillegg for tilbakeførselkr 150,00
Bekreftelse per telefakskr 150,00

Les om betaling fra utlandet ›

Valuteringsregler for betalinger fra utland

 • Overføringer
  Kreditvalutering angis i antall virkedager etter oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.
 • Kjøp av sjekker
  Kreditvalutering angis i antall virkedager etter mottak i Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, D.

Spesielle regler gjelder for Nordea-valutasorter: DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD OG USD.

Se informasjon om cut-off

Valuteringsregler for betalinger fra utland og innlandsbetalinger i utenlandsk valuta
BetalingstypeKreditvalutering
uten veksling
Kreditvalutering
med veksling
Konsernoverføringer fra Nordea-banker (Nordea Intercompany Payment)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige overføringer fra Nordea-banker (Nordea Payments)
Nordea-valutasorter D+0D+0
Øvrige valutasorterD+0D+1
Overføringer fra banker utenfor Nordea
Alle valutasorterD+0D+1
Kjøp av utenlandssjekker
Banksjekk i utenlandsk valutaD+5D+5
Privatsjekk i utenlandsk valutaD+8D+8
Banksjekk i NOK trukket på Nordea Bank AB (publ), filial i NorgeD+1D+1
Banksjekk i NOK trukket på annen innenlandsk bankD+2D+2
Banksjekk i utenlandsk valuta betalbar i NorgeD+1D+1
Reisevaluta

Kjøpe valuta

Kjøp av valuta i Nordeas minibanker
Spesifikasjon 
Betaling med kort utstedt av Nordea Betaling med kort utstedt av andre banker
Per transaksjon
kr 10,00
kr 30,00
Kjøp av valuta i Nordeas vekslingsautomater
Kontant oppgjørPris 
Uansett beløp 10,00 % av verdien i NOK, maks. kr 50,00

Les om reisevaluta ›

Veksle tilbake valuta

Veksle tilbake i Nordeas innskuddsautomater
Godskriving av konto i Nordea Pris 
Verdi t.o.m. kr 150,00 kr 0,00
Verdi over kr 150,00 kr 30,00
Veksle tilbake i Nordeas vekslingsautomater
Kontant oppgjørPris
Uansett beløp 10,00 % av verdien i NOK, maks. kr 50,00

Reisesjekker

Priser for innløsing av reisesjekker
SpesifikasjonPris
Innløsningkr 15,00
Innløsning minimum, per ekspedisjonkr 25,00
Innløsning maksimum, per ekspedisjonkr 150,00
Generell informasjon

Definisjoner

 • Betalingsoppdrag
  Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler.
 • Fremføringstid
  Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet.
 • Innleveringsfrist
  Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje samme dag.
 • Kompensert valutering
  Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme dato som renteberegningen stopper på en annen konto.
 • Manuelt betalingsoppdrag
  Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingsskjema ikke benyttes.
 • Oppdragsdato
  Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.
 • Oppgjørsdag
  Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer.
 • Valutering
  Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter.
 • Virkedag
  Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.

Valuteringsregler

 • Betalinger til utland
  Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling til utlandet”, hvor D = oppdragsdato og tall = antall dager etter oppdragsdato.

  Kreditvalutering er for Nordeas korrespondentbank i utlandet.
 • Betalinger fra utland
  Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling fra utlandet”, hvor D = dag når Nordea kan disponere beløpet og tall = antall dager etter denne dato. For sjekker i utenlandsk valuta angis antall dager etter at sjekken mottas av Nordea

< Tilbake til oversikt