Aksjer og verdipapirer - personkunder

Aksjer Verdipapirer VPS Verdipapirkonto utenlandske verdipapirer Aksjer

Aksjehandel

Kurtasjer for Aksjehandel på nett
Spesifikasjon Priser
Etablering/årspriskr 0,00
Kurtasje aksjer og grunnfondsbevis0,05 %, min. kr 95,00
Kunder med mer enn 20 handler per kalendermåned, får redusert kurtasje påfølgende måned0,05 %, min. kr 59,00
Kurtasje tegningsretter 0,05 %, min. kr 50,00
Overførsel av aksjer til VPS-konto utenfor Nordeakr 250,00
Priser for kursinformasjon
Spesifikasjon Priser per måned
Sanntidskurser på norske aksjerkr 0,00

Les om Aksjehandel på nett ›

Kurtasjer for Internasjonal aksjehandel på nett
LandValutaKurtasje Netthandel*
SverigeSEK0,10 % min. SEK 135,00
DanmarkDKK0,10 % min. DKK 110,00
FinlandEUR0,10 % min. EUR 15,00
Årlig beholdningsgebyr for depot-konto for internasjonale verdipapirer ved netthandel*
BeskrivelseMinimum i valuta
Under NOK 100.000kr 0,00
Opp til NOK 1 mill.kr 500,00
Over NOK 1 mill.0,05 %
*)Alle landsspesifikke kostnader vil viderefaktureres.

Les om Internasjonale aksjer på nett ›

Priser for Trader
TraderPris per måned
Grunnpakken inkl. sanntid og nyheter fra Oslo Børs (uten ordredybde)kr 200,00
Tilleggstjenester:
Oslo Børs - Ordredybdekr 100,00
OMX (Nordisk) - Sanntidskurserkr 10,00
OMX (Nordisk) – Sanntidskurser og ordredybde kr 200,00
NYSE (New York) - Sanntidskurserkr 20,00
NASDAQ - Sanntidskurser    kr 20,00

Alle priser er månedlige og inklusiv mva.

Kurtasje ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer kommer i tillegg og fremkommer i prislisten for Aksjehandel på nett.

Les om Trader ›

Aksjehandel med megler
Spesifikasjon
Priser oppgis på forespørsel.

Les om aksjehandel med megler ›
Verdipapirer

Omsetning av verdipapirer

Priser for omsetning av verdipapirer
SpesifikasjonPris
Aksjer og grunnfondsbevis, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 500,00
Tegningsretter, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 50,00
Obligasjoner, av pålydende beløp0,20 %, min. kr 350,00
Statsobligasjoner, av pålydende beløpEtter avtale.
Konvertible obligasjoner, av omsetningsbeløpet0,50 %, min. kr 350,00
Aksjeindeksobligasjoner, av pålydende beløp0,50 %, min. kr 250,00
Sertifikater, poster min. kr 1 mill.Fastsettes for hvert lån.
Utenlandske aksjer, av omsetningsbeløpet0,75 %, min. kr 400,00
Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløp0,25 %, min. kr 400,00
Utenlandske konvertible obligasjoner0,50 %, min. kr 400,00

Kurtasjen kan være gjenstand for forhandlinger, avhengig av kunden og ordrens størrelse.

VPS

VPS-konto

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med Capital Market  Services/VPS i Nordea. Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Beholdnings- og årsgebyr 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.

Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering

Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS kontikr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VP-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år

Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Les om VPS-konto ›

Investortjenester

Priser for Investortjenester
SpesifikasjonPris
Etablering og brukFor tiden gratis.

Les om Investortjenester ›
Verdipapirkonto utenlandske verdipapirer

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Forvaltningspris 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 0 inntil kr 500.0000,40 %
Kr 500.001 inntil kr 2.000.000 0,30 %
Kr 2.000.001 og over
0,10 %
1) Beregnes av beholdning i NOK, min. kr 500 per år. Minimumsgebyret vil påløpe dersom det har vært beholdning/transaksjoner på kontoen i løpet av året. Dette gjelder selv om VPU-konto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000 per marked.
Transaksjonspriser
Marked
Pris 
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00
Euroclearkr 400,00
USA og Canada
kr 300,00
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00
Japankr 600,00
Australia og New Zealand
kr 600,00

Asia:
Hong Kong, Singapore

kr 700,00
Sør Afrikakr 500,00
Øvrige tjenester3)3)
Spesifikasjon Pris 1)
Aksje-/kapitalendringer i selskapene, f.eks. emisjoner og fusjoner e.l.
kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon og kildeskatt
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn kr 1 600,00
kr 800,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2 000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00
GeneralforsamlingstjenesterEtter avtale

1) I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank.

< Tilbake til oversikt