Nordeas kulturprogram

Nordeas kulturprogram er bærebjelken i Nordeas satsing på kultur. Gjennom kulturprogrammet produserer vi kulturinnslag og underholdning til bankens arrangementer. Vi støtter også opp om samfunnsrettede prosjekter, bl.a. gjennom Norsk kulturskoleråd og Nordeas julekonsert Desembertoner.

Nordea som kulturbærer

Nordea etablerte sitt eget kulturprogram i 2008.

Gjennom kulturprogrammet skreddersyr vi produksjoner med profesjonelle utøvere til ulike anledninger. I tillegg støtter vi opp om talenter i kulturskolene gjennom et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Samarbeidet med kulturskolerådet inkluderer også et kompetanseutviklingsprogram i kulturskolene. Nordea-prosjektet KUL-TUR fokuserer på kulturskolenes formidling og fremføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet.

Nordeas julekonsert Desembertoner er også en del av Kulturprogrammet. Sammen med Oslo domkirke gir vi gratis julekonserter som gave til Oslos befolkning. Konsertene inkluderer både anerkjente artister og unge talenter gjennom vårt samarbeid med Norsk kulturskoleråd. I tilknytning til forestillingene samles det inn en pengegave til et humanitært formål.

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

Fremføringsarenaer for unge talenter.

Nordea og Norsk kulturskolerådÅpnes i nytt vindu samarbeider om å gjøre kulturskolene mer synlige.

Avtalen tilrettelegger for at unge talenter skal kunne benyttes av Nordea på lokale arrangementer. Dette gir en vinn-vinn situasjon ved at utøverne får vist seg frem, kombinert med at Nordea har et landsdekkende kulturtilbud med lokal forankring. I mange sammenhenger blir unge talenter også inkludert i Nordeas profesjonelle kulturproduksjoner, bl.a. Nordeas julekonsert Desembertoner.

Alle landets kommuner har et kulturskoletilbud. Det er stort sett barn som er elever, de fleste i alderen 9-15 år. Med denne avtalen har Nordea tatt grep for å støtte opp om yngre talenter i hele landet. Samarbeidet omfatter også Nordea-prosjektet KUL-TUR som skal bidra til gode rammebetingelser for formidling og opplevelser av god kultur.

Hva er en kulturskole?

  • Norge har som eneste land i verden en lov som sier at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud.
  • Ca. 110.000 elever og 124.000 elevplasser (2011)
  • Opplæring i ulike kulturuttrykk; musikk, teater, visuell kunst, sirkus, dans mm.
  • Tilbudet varierer frå kommune til kommune
  • Omfatter både bredde- og talentsatsing

Norsk kulturskoleråd

  • Medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.
  • Etablert i 1974
  • Arbeider for at kulturskolene skal være av høy kvalitet og ha stort mangfold
  • Talerør for sine medlemmer overfor myndigheter, medier og andre
  • Tilbyr sine medlemmer mange typer utviklingsprogram, -prosjekter og -arrangement

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea ønsker å bidra til utviklingen av de norske kulturskolene. I 2011 etablerte vi i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Nordea-prosjektet KUL-TUR.

KUL-TUR er et kompetanseutviklingsprogram i kulturskolene som fokuserer på å utvikle og styrke kompetansen i produksjon og formidling av kulturfag i kulturskolene. Tidligere har kulturskolene i Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Harstad vært inkludert. Nå er disse med: Kristiansand, Kongsberg, Stjørdal, Tromsø, Hyllestad/Fjaler og Førde/Naustdal. I tiden fremover vil flere kulturskoler bli knyttet opp mot prosjektet. Enkelte tiltak gjelder også hele landet.

Prosjektet dreier seg om kulturskolens og bankens rolle som samfunnsaktør. For å bidra til at flere skal bli bedre og tryggere i sin kulturutøvelse samt at flere skal oppleve god kunst og kultur i møte med unge utøvere, gjør Nordea og Norsk kulturskoleråd en felles innsats på dette feltet.

Et konkret resultat av Nordea-prosjektet KUL-TUR er kulturskolebanken.noÅpnes i nytt vindu – en verktøykasse for kulturproduksjoner.

Konseptet ”Talent møter mentor” er etablert som et prosjekt i prosjektet. Mentorprogrammet har ulikt uttrykk fra år til år og fra kommune til kommune. Med prosjektet ønsker vi å gi enkeltpersoner eller ensembler ekstra oppfølging. Norske og internasjonale profiler har blitt knyttet opp mot de utvalgte talentene for å gi dem veiledning og undervisning.