Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea

Forbrukerøkonomen i Nordea

Vår forbrukerøkonom, Elin Reitan, gir gode og uavhengige råd om hvilke hensyn du som forbruker må ta i forbindelse med din personlige økonomi.

Har du tips til forbrukerøkonomen?

Send en e-post dersom du har innspill til tema som forbrukerøkonomen bør belyse. 

Hvis du oppgir kontaktinformasjon, vil forbrukerøkonomen kunne kontakte deg dersom hun har spørsmål om forslaget ditt.