Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea

Forbrukerøkonomen i Nordea

Vår forbrukerøkonom, Elin Reitan, gir gode og uavhengige råd om hvilke hensyn du som forbruker må ta i forbindelse med din personlige økonomi.

Har du tips til forbrukerøkonomen?

Send en e-post dersom du har innspill til tema som forbrukerøkonomen bør belyse. 

Hvis du oppgir kontaktinformasjon, vil forbrukerøkonomen kunne kontakte deg dersom hun har spørsmål om forslaget ditt. 

Mer om oss på nordea.com