Vårt hovedkontor har flyttet til Finland / Nordea has moved head office to Finland

Ditt kundeforhold blir ikke påvirket

Du som kunde behøver ikke å foreta deg noe som følge av dette. Våre tjenester, dine kontoer og tjenestene du bruker fortsetter å fungere som før. Dersom du trenger å komme i kontakt med oss, kontakter du oss på vanlig måte via chat eller telefon. 

Nordea vil fortsette virksomheten som vanlig og vi har samtykke fra myndighetene til å flytte hovedkontoret per 1. oktober 2018.

Ønsker du mer detaljert informasjon om visse konsekvenser av denne flyttingen bl.a opplysninger om bankens nye navn, tilsynsmyndighet, innskuddsgarantidekning og investorkompensasjonsordning, samt om endringer i de Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester, kan lese om dette i vedlegget (pdf, 84 KB)Åpnes i nytt vindu.

Fordelen med medlemskap i EUs Bankunion

Nordea vil nå forholde seg til Bankunionen i EU, det samme regulatoriske rammeverket som andre store europeiske banker, og dette vil gjøre det mulig for oss å tilby konkurransedyktige og kundevennlige løsninger som gjør din bankhverdag enklere, raskere og tryggere. 

Utsendelser til våre kunder: 

Our customers will not be affected

This change does not require any action from you as a customer. All your accounts and financial services with us will continue to perform as today. If you would like to contact us regarding this issue, you may contact us either via chat or by phone, just as you can do today.

Nordea will continue to operate as usual and we have the necessary approvals from the authorities to move our head office on 1. October 2018. 

You will find more detailed information about the consequences of this move, for example information about the new name of the bank, supervisory authorities, deposit guarantee and investor compensation schemes, including some changes in the bank’s General terms for deposits and payment services, by using this link (pdf, 355 KB)Åpnes i nytt vindu

Beneficial to relate to the European banking union (ECB)

Nordea will now relate to the European banking union and be subject to the same regulatory framework as other large European banks, and this will make it possible for us to offer competitive and customer-friendly solutions that make your everyday banking easier, faster and more secure. 

Communication sent our customers: