Sponsing i Norge

Satsningsområdene

Alle prosjekter skal synliggjøre vår misjon "Gjør det mulig". Hovedområdet i Nordeas sponsorsatsing er avtalen med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Denne avtalen består av en kombinasjon av topp- og breddeidrett, med sterkt fokus på barn og ungdom.

I tillegg til idrett er kulturelle og samfunnsrelaterte prosjekter viktig for Nordea. Vi ønsker å gjøre det mulig for barn og unge å utvikle seg både kulturelt og i samfunnet generelt. Nordeas kulturprogram er bærebjelken i Nordeas Norges satsing på kultur. Gjennom Kulturprogrammet samarbeider vi blant annet med Norsk kulturskoleråd om et kompetanseutviklingsprogram i kulturskolene. Vi har i tillegg et omfattende samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Målet er klart, det handler om å skape muligheter for våre kunder og oss selv. Alt vi gjør henger sammen, sponsing er en måte å formidle våre verdier på.

Våre største sponsoravtaler i Norge

Norges idrettsforbund og Olympiske komité Golf Norges idrettsforbund og Olympiske komité

Nordea OL sponsing logoSamarbeidsavtalen med Norges Idrettsforbund og Olympiske KomitéÅpnes i nytt vindu tar utgangspunkt i felles kjerneverdier som glede, fellesskap og gjøre det mulig. Avtalen har en helhetlig tilnærming til norsk idrett, hvor både toppidrett og barne-og ungdomsidrett inngår som elementer.

Nordeas verdier

Å lykkes i et tøft marked kan på mange måter sammenlignes  med å lykkes på idrettsbanen. I Nordea har vi følgende verdier: Positive kundeopplevelser, Det handler om mennesker og Ett Nordea team. Dette er verdier som også  kan overføres til idretten og er avgjørende for å lykkes  både på den forretningsmessige og den idrettslige arena. Sponsoratet med NIF reflekterer med andre ord  Nordeas verdier og misjon og vil være med på å bygge opp Nordea som en sterk merkevare.

Idrettshelter skaper nye talenter

Avtalen med NIF vil gjøre det mulig å benytte toppidretten som inspirasjon for breddeidrett. Nordea ønsker å gjøre det mulig for barn og unge å drive idrett på sine premisser, og gi talenter mulighet til å lykkes med idretten sin. Via idretten legger man grunnlaget for en sunn livsstil og styrket selvtillit, noe man kan ta med seg gjennom hele livet.

Golf

nordeas sponsing av golfNordea har vært en av støttespillerne til Norges Golfforbund (NGF)Åpnes i nytt vindu siden 1997. Sponsoravtalen Nordea har med NGF retter seg inn mot flere interessante segmenter - privatmarkedet, bedriftsmarkedet og bankens egne ansatte. En viktig del av samarbeidsavtalen er den landsomfattende golfturneringen Nordea Pairs - Norges største golfturnering.

Samspill og helsegevinst

Etikette, ferdigheter og fellesskap er grunnleggende verdier for våre medarbeidere. De  samme  verdiene er viktige å følge på golfbanen. I forhold til myndighetenes anbefalinger er golf gunstig for helsen. Som det tredje største særforbundet i Norge (2014) gir dermed golfsporten en  betydelig helsegevinst i samfunnet.

nordea pairsNordea er hovedsponsor til Nordea Pairs – Norges største golfturnering. Turneringens størrelse og kvalitet bidrar til utviklingen av norsk golf. For oss er turneringen en viktig del av vårt golfengasjement, og for deltakerne et av sesongens høydepunkt.

Historikk

Golfturneringen har vært arrangert siden 1986 under navnene: SAAB International Pairs, Norwegian Pairs, Nordea Norwegian Pairs og nå sist Nordea Pairs. Avtalen som gjorde oss til eksklusiv samarbeidspartner ble inngått i 2002. Intensjonen er at vi skal ha eierskap til turneringen så lenge Nordea er sponsor av Norges Golfforbund.

Stor deltakelse

I de siste årene har det vært ca. 3 500 deltagere i turneringen og det har vært gjennomført kvalifiseringer på ca. 120 klubber over hele landet..

Hvordan delta?

Alle klubber med sloperatet bane - 6, 9 eller 18 hull - kan arrangere kvalifiseringen. Spillere melder seg på i sin hjemmeklubb.

Mer informasjon om påmelding og turneringsreglement, finner du på GolfforbundetÅpnes i nytt vindu.
Vi håper å se enda flere deltakere i år!