Klager

Vennligst ta kontakt med vår Kundeservice dersom du ønsker å klage eller sende oss tilbakemeldinger. 

Du kan også bringe saken inn for en klagenemd.


Kundeservice 232 06001

Kontakt oss hele døgnet, alle dager
Kundeservice 232 06002

Åpnet hele døgnet, alle dager