Klager

Ansvarlig for å behandle klager er ditt bankkontor eller din rådgiver. Ønsker du å klage - ta kontakt med ditt kontor/din rådgiver, eller send en e-post til vår Kundeservice.

Du kan også bringe saken inn for en klagenemd.