Klager

Vennligst ta kontakt med vår Kundeservice dersom du ønsker å klage eller sende oss tilbakemeldinger. 

Du kan også bringe saken inn for en klagenemd.


Kontakt oss hele døgnet, alle dager
Åpnet hele døgnet, alle dager