Spørsmål og svar om Hvorfor stiller vi spørsmål

Finn svar på dine spørsmål.

Hva skal informasjonen brukes til?
Svar:

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig. 

Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Jeg har hatt kundeforhold i Nordea i mange år. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene?
Svar:

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og  oppdateres  jevnlig  gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?
Svar:

Vi ønsker at du skal registrere svarene dine selv. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte Kundeservice på telefon 232 06001.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer?
Svar:

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse. Har du spørsmål? Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001.

Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?
Svar:

Når du logger inn via nettbanken eller nordea.no/KYC, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Du vil ikke bli bedt om å logge inn via andre sider eller nettadresser. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn nordea.no manuelt.

I forbindelse med utfylling av det elektroniske skjemaet vil du ikke blir spurt om å oppgi   kontonummer eller kode fra kodebrikke.

Før du fyller ut skjemaet kan du også kontrollere at navn og fødselsnummer fremkommer automatisk.  Hvis du er usikker på om det er Nordea som har kontaktet deg, ring Kundeservice på telefon 232 06001.