Slik fungerer Bull

Hvis du tror at det amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500®-indeksen* skal stige, kan du for eksempel kjøpe produktet BULL SP500 X2 ND.

Med BULL SP500 X2 ND får du 2 ganger den daglige utviklingen i denne indeksen. Hvis S&P 500® for eksempel stiger med to prosent en dag, vil verdien på BULL SP500 X2 ND stige med fire prosent samme dag. Om S&P 500® faller med to prosent derimot, vil verdien av BULL SP500 X2 ND falle med fire prosent.  

Eksempel: S&P 500® sammenlignet med BULL SP500 X2 ND.

Kursutvikling S&P 500®
 Kurs Daglig kursendring i % 
Dag 1 100,00
Dag 2103,003,00 %
Dag 3 105,00 1,94 %
Dag 4104,00-0,95 %
Dag 5106,001,92 %
Dag 6110,003,77 %
Utvikling+10,00 %
 
Kursutvikling BULL SP500 X2 ND
KursDaglig kursendring i % 
Dag 1 100,00
Dag 2 106,006,00 %
Dag 3 110,123,88 %
Dag 4 108,02-1,90 %
Dag 5 112,173,85 %
Dag 6 120,647,55 %
Utvikling + 20,64 %
På fem dager har S&P 500® steget med 10 %. BULL SP500 X2 ND har i samme periode steget med 20,64 %, altså noe mer enn det dobbelte av S&P 500®**. Grunnen til at kursutvikling ikke er nøyaktig det dobbelte over hele perioden er det som kalles «renters rente»-effekten. Verdiutviklingen i BULL S&P X2 NRD kan på lengre sikt bli større eller mindre enn den doble prosentvise utviklingen i S&P 500®.

* Underliggende aktiva vil være en såkalt «futureskontrakt» på S&P 500®. Les mer om futureskontrakter i brosjyrenÅpnes i nytt vindu.

** Eksemplet tar ikke hensyn til kurtasje, kostnader eller endringer i valutakursen. Les mer om dette i brosjyrenÅpnes i nytt vindu, avsnittene om «Omkostninger» og «Valutarisiko».