Slik fungerer Bear

Hvis du tror at det amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500®-indeksen* skal falle, kan du for eksempel kjøpe produktet BEAR SP500 X2 ND.

Med BEAR SP500 X2 ND får du to ganger den omvendte utviklingen i denne indeksen. Hvis S&P 500 for eksempel faller med to prosent en dag, vil verdien på BEAR SP500 X2 ND stige med fire prosent. Om S&P 500® stiger med to prosent derimot, vil verdien av BEAR SP500 X2 ND falle med fire prosent.  

Eksempel: S&P 500® sammenlignet med BEAR SP500 X2 ND

Kursutvikling S&P 500®
KursDaglig kursendring i % 
Dag 1100,00 
Dag 2 97,00-3,00 %
Dag 3 95,00-2,06 %
Dag 4 100,00 5,26 %
Dag 5 98,00-2,00 %
Dag 6 92,00

-6,12 %

Utvikling   - 8 %
Kursutvikling BEAR SP500 X2 ND
KursDaglig kursendring i % 
 
Dag 1 100,00 
Dag 2106,00   6,00 %
Dag 3110,37    4,12 %
Dag 4  98,75-10,53 %
Dag 5102,70     4,00 % 
Dag 6115,28  12,24 %
Utvikling+ 15,28 % 

På fem dager har S&P 500® falt med 8 %. BEAR SP500 X2 ND har i samme periode steget med 15,28 %, altså noe mindre enn den omvendte doble utviklingen av S&P 500®**. Grunnen til at det ikke er nøyaktig det dobbelte er det som kalles «renters rente»-effekten. Verdiutviklingen i BEAR SP500 X2 ND kan på lengre sikt bli større eller mindre enn den omvendte doble prosentvise utviklingen i S&P 500®.

* Underliggende aktiva vil være en såkalt «futureskontrakt» på S&P 500®. Les mer om futureskontrakter i brosjyren (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu.

** Eksemplet tar ikke hensyn til kurtasje, kostnader eller endringer i valutakursen. Les mer om dette i brosjyren (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu under avsnittene om «Omkostninger» og «Valutarisiko».