Risikoforhold

Alle former for investering er forbundet med risiko, og det gjelder også LONG. Under har vi nevnt viktige risikomomenter ved produktene:

Risiko Slik handler du LONG Fakta Risiko

Verdien på LONG er koblet til utviklingen i bestemte underliggende. Avkastningen vil således avhenge av hvordan markedsverdien til underliggende aktiva beveger seg.

LONG er ikke kapitalbeskyttede plasseringer, og i verste fall vil produktene kunne miste hele sin verdi, eksempelvis hvis underliggende aktiva faller med 100 %. Som investor kan man ikke tape mer enn sitt investerte beløp.

Verdien på LONG gjøres opp i norske kroner og følger utviklingen i verdien til underliggende. Hvis underliggende handles eller kvoteres i en annen valuta enn norske kroner, påvirkes verdien på LONG også av endringer i valutakursen som underliggende handles i. Hvis underliggende handles i en annen valuta, benyttes en omregningskurs til å beregne verdien av underliggende til norske kroner. Omregningskursen fastsettes av Nordea. Det betyr av verdien på LONG påvirkes av (i) verdien av underliggende målt i den valuta underliggende handles i og (ii) endringen i valutakursen mellom den valutaen underliggende handles i og norske kroner. Det er dermed risiko knyttet til både utviklingen i underliggende, og valutakursen underliggende handles i. Begge faktorer kan påvirke verdien på LONG positivt og negativt.

En styrkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner vil påvirke verdien på LONG positivt. På samme måte vil en svekkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner påvirke verdien på LONG negativt.

LONG er utstedt av Nordea Bank AB (publ). En investering i et verdipapir utstedt av Nordea Bank AB (publ) medfører dermed risiko for at Nordea AB (publ) ikke er i stand til å tilbakebetale hele eller deler av investert beløp samt eventuell avkastning.

En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Poors og Moody`s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Nordea Bank AB (publ) har for tiden en kredittrating AA- (negative outlook) hos Standard & Poors og Aa3 hos Moody`s. Ratingen er en vurdering av utsteders kredittverdighet hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank AB (publ) må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av produktet. Kredittrating kan bli endret eller trukket tilbake av ratingselskapene på ethvert tidspunkt.

Produktets andeler er notert på Oslo Børs, og Nordea vil under normale markedsforutsetninger stille løpende kjøps- og salgskurser i tråd med egen avtale med Oslo Børs. Nordea forbeholder seg likevel rett til midlertidig å unnlate å stille kurser som følge av markedsforstyrrelser eller andre spesielle hendelser. Markedsforstyrrelser kan for eksempel oppstå dersom likviditeten i markedet blir svært anstrengt, eller hvis handelen i underliggende marked stanses eller ilegges restriksjoner. Det vises til endelige vilkår for hvert enkelt produkt for mer informasjon.

Ved handel i LONG er det forskjell mellom kjøps- og salgskurs (spread). Kjøps- og salgskursen tar utgangspunkt i produktets akkumulerte verdi. Kjøps- og salgskursen oppdateres løpende innenfor handelsdagen og avhenger av de gjeldende kjøps- og salgskursene på underliggende og valutakurs.

Dette produktet er ikke kapitalbeskyttet. Tilbakebetalingen i produktet er avhengig av utviklingen til underliggende. Investor risikerer derfor å tape deler av eller hele det investerte beløpet.

Både Nordea og andre aktører utsteder LONG, og andre ETN’er. Disse er å anse som komplekse, og man bør sette seg nøye inn hvordan de ulike fungerer før man handler.

Slik handler du LONG

Slik handler du LONG direkte

I nettbanken

  1. Logg inn i nettbankenÅpnes i nytt vindu
  2. Velg Sparing og investering i toppmenyen
  3. Velg Handle og Invester i venstremenyen
  4. Skriv inn søkeord LONG, ticker (for eksempel LONG DAX ND) eller ISIN

Ved spørsmål kontakt desken på 22 48 51 50 mellom kl 08:30 - 16:30 eller per e-post:on.aedron@lednahejska.

Før du kan starte handel av LONG i Nordea:

  • Før du kan komme i gang med handel av våre børsnoterte produkter kreves tjenesten Aksjehandel på nett som kan bestilles direkte i nettbanken.
  • Ny kunde? Med BankID kan du bli kunde direkte på nett

Ikke kunde i Nordea?

Er du ikke kunde i Nordea kan du finne våre Long hos andre nettmeglere ved å søke på ticker (for eksempel LONG DAX ND).

Hos Skandiabanken

Du finner kursinformasjon og mulighet til å handle hos Skandiabanken på deres produktside for LongÅpnes i nytt vindu.

Hos Nordnet

Du finner kursinformasjon og mulighet til å handle hos Nordnet ved å klikke din ønskede ticker nedenfor:

Fakta

Futureskontrakter som underliggende

Lær mer om hvordan futureskontrakter fungerer som underliggende.

En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en viss mengde av eksempelvis en råvare, til en bestemt pris (futuresprisen) på et bestemt tidspunkt i fremtiden (forfallsdatoen).

Slik fungerer Long

Følger indeks- eller råvareutviklingen - handles i realtid på Oslo Børs

Forventer du stigende kurser kan du kjøpe LONG. Navnet LONG, «lang» på norsk, er en betegnelse på at du eksponerer deg slik at du tjener på at markedet utvikler seg positivt.