Nye Bull & Bear

All eyes on OPEC 700

Kursutviklingen i aksjene Seadrill, REC Silicon og Subsea 7 har ført til at kursen på enkelte tilhørende Bull- eller Bear- produkter med tre ganger daglig gearing har blitt kraftig redusert.

Forskjellen på kjøps- og salgsprisen (handelsspreaden) på 0,01 kurspoeng har derfor blitt relativt stor i forhold til ETN’enes nåværende kursverdi. Av den grunn har Nordea utstedt nye ETN’er:

Ticker nye produkter:
BULL REC X3 ND1  
BEAR REC X3 ND1
BULL SDRL X2 ND 
BEAR SUBC X3 ND1  
Ticker gamle produkter:
BULL REC X3 ND
BEAR REC X3 ND
BULL SDRL X3 ND
BEAR SUBC X3 ND

De gamle ETN’ene eksisterer fortsatt, men det er ikke lengre mulig å kjøpe de gamle produktene. På denne måte sikrer vi at investorene i stedet kjøper de nye ETN’ene, som grunnet lavere handelsspread er mer attraktive. Det vil fortsatt være mulig å selge de gamle Bull & Bear på normale markedsvilkår. De gamle ETN’ene vil på et senere tidspunkt bli innløst, når det har vært et naturlig tilbakesalg i produktene, og innfrielse dermed berører så få investorer som mulig. 

Merk at den nye BULL SDRL X2 ND har lavere gearing enn den gamle BULL SDRL X3 ND. De øvrige nye produktene har samme gearing som de gamle.

Spørsmål kan rettes til AssetSalesNorway@nordea.com