Vil du ha Bank?

Nylig lanserte Nordea Bull & Bear med europeiske sektorindekser som underliggende. I dette skrivet, samt flere tilhørende skriv, setter vi fokus på hvilke selskaper som inngår i de ulike indeksene, og hva analytikere og investorer for tiden fokuserer på for den relevante sektoren.

En av sektorene er banker, representert ved STOXX® Europe 600 Banks Index. Indeksen består for tiden av 44 selskaper fra banksektoren i Europa. Blant de største bankene i indeksen finner vi eksempelvis HSBC, Banco Santander, BNP Paribas, Lloyds Banking Group, UBS Group, ING Groep og Nordea Bank AB.

 Picture Paris

Vi har spurt Ingvild Borgen Gjerde, Strateg i Nordea, om hva markedet vil fokusere på for europeiske banker i den nærmeste tiden:  

Resultatene fra rapporteringssesongen for fjerde kvartal viser så langt svært gode resultater for europeiske banker, med en inntjeningsvekst på hele 15% år/år. Brattere rentekurver, som betyr høyere forskjell mellom lange utlånsrenter og kortere innlånsrenter, er essensielt for bankenes inntjeningsvekst, og videre oppgang i tyske statsrenter vil være essensielt for kursutviklingen for europeiske bankaksjer fremover, da det bidrar til å løfte fremtidige inntjeningsforventninger.  

Samtidig er makroøkonomiske faktorer viktige. Som følge av bedringen i den økonomiske veksten i eurosonen har etterspørselen etter nye lån blant ikke-finansielle foretak steget til det høyeste nivået siden før eurokrisen, og videre solid vekst her vil være viktig for fremtidig inntjeningsvekst, og dermed også for kursutviklingen på europeiske bankaksjer.  

De siste endringene til det såkalte Basel 3 rammeverket for bankregulering er enda ikke avklart, men europeiske myndigheter har kommunisert at de ikke vil godta regler som vil føre til betydelig økning i europeiske bankers kapitalkrav, da europeiske banker har blitt solid oppkapitalisert allerede, og ytterligere økning i kravene kan ha negativ innvirkning på realøkonomien. Noen svake enheter finnes fremdeles, spesielt i Italia der banksektoren fortsatt sliter med for stor andel såkalte misligholdte lån. Italienske myndigheter har imidlertid nylig tatt viktige steg i riktig retning for å rydde opp i problemene, og er i forhandlinger med EU om hvordan de kan gjennomføre oppkapitalisering av bankene som sliter mest. Selv om mye gjenstår før italienske banker er ute av skogen, virker markedsaktører lettet over grepene myndighetene allerede har tatt. 

Når det kommer til europeiske aksjer kommer vi aldri utenom risiko forbundet med politiske begivenheter, og den nærmeste tiden kommer presidentvalget i Frankrike til å være i fokus. Markedet frykter en seier til Marine Le Pen, som ønsker å ta Frankrike ut av eurosamarbeidet. Selv om Le Pen ligger godt an på meningsmålingene til valgets første runde, er sannsynligheten for at hun vil avgå med seieren i siste og avgjørende runde lav. Usikkerhet frem mot valget vil imidlertid kunne føre til høy volatilitet i europeiske aksjer generelt, og bankaksjer spesielt, da banker er spesielt sårbare overfor konsekvensene av en eventuell Le Pen-seier.

Strateg Ingvild Borgen Gjerde 

__________________________________________________________________________

De nye produktene har 3 eller 5 ganger daglig gearing og passer for kunder som ønsker å ta relativt kortsiktige posisjoner.

Børsticker
Underliggende
BEAR BANKS X3 ND STOXX Europe 600 Banks Index
BEAR BANKS X5 ND
STOXX Europe 600 Banks Index
BULL BANKS X3 ND
STOXX Europe 600 Banks Index
BULL BANKS X5 ND
STOXX Europe 600 Banks Index

Andre relevante produkter (bank/finans):

Børsticker
Underliggende
BEAR DBK X2 ND
Deutsche Bank AG
BEAR DNB X3 ND
DNB
BEAR GJF X3 ND
Gjensidige Forsikring ASA
BEAR NDA X3 ND
Nordea Bank
BEAR STB X3 ND
Storebrand
BULL DNB X3 ND
DNB
BULL GJF X3 ND
Gjensidige Forsikring ASA
BULL NDA X3 ND
Nordea Bank
BULL STB X3 ND
Storebrand

Eller den brede indeksen (Euro Stoxx 50 Index)

BørstickerUnderliggende
BEAR ESX50 X2 NDEURO STOXX 50 Index
BEAR ESX50 X5 NDEURO STOXX 50 Index
BULL ESX50 X2 NDEURO STOXX 50 Index
BULL ESX50 X5 NDEURO STOXX 50 Index
Merk at Bull & Bear er produkter med gearing, noe som medfører høy risiko. Før du handler Nordeas Bull & Bear-ETN'er må du sette deg inn i endelige vilkår og markedsføringsmateriell for Bull & BearÅpnes i nytt vindu