Nordeas anbefalinger og analyser

Når du handler aksjer i Nordea får du tilgang til alle Nordeas morgenrapporter, ukerapporter og aksjeanalyser. Det betyr at vi gir deg investeringsråd og anbefalinger på enkeltaksjer utarbeidet av Nordeas spesialister.

Uansett om du er en kortsiktig eller langsiktig investor vil våre rapporter gi deg nyttig informasjon når investeringsbeslutningene skal tas.

Vi tilbyr følgende rapporter og anbefalinger:

 • Morgenrapporten gir deg en rask og oversiktlig innføring i dagens viktigste temaer i aksjemarkedet.
 • Ukerapporten gir deg oppdaterte anbefalinger, samt en oppdatering på aksjemarkedet generelt, en obligasjonskommentar i tillegg til strategisk og taktisk aktivallokering.
 • Nordea Global 30 kommer månedlig med våre foretrukne aksjer globalt, fordelt på de ulike sektorene.

Som aksjehandelskunde får du tilgang til alle rapportene i Nettbanken.  Du kan også få de tilsendt gratis på e-post. For å bestille rapporter, send e-post til on.aedron@lednahejska.

Morgenrapporten Ukerapporten Nordea Global 30 Morgenrapporten

Morgenrapporten inneholder:

 • Daglig oppdatering på markedet med hovedfokus på forhold som vil påvirke Oslo Børs
 • USA
 • Asia
 • Oljemarkedet
 • Dagens begivenheter
 • Nøkkeltall

Vi distribuerer også rapporten via e-post hver morgen før kl. 08.00. (Krever registrering.)

Ukerapporten

Ukerapporten inneholder:

 • Markedskommentar
 • Anbefalt ukeportefølje med selskapskommentar
 • Anbefalt nordisk ukeportefølje
 • Nøkkeltall
 • Taktisk og strategisk aktivaallokering
 • Obligasjonskommentar
 • Finanskalender

Vi distribuerer også rapporten via e-post hver mandag før kl. 14.00. (Krever registrering.)

Nordea Global 30

Nordea Global 30 kommer månedlig og inneholder våre foretrukne aksjer globalt, fordelt på de ulike sektorene. For ikke å miste fokuset på det nordiske hjemmemarkedet vil anbefalingslisten ha større innslag av nordiske selskaper enn en global portefølje. Dermed vil rundt 12 av 30 aksjer vil være nordiske.