Futureskontrakter som underliggende

En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en viss mengde av eksempelvis en råvare, til en bestemt pris (futuresprisen) på et bestemt tidspunkt i fremtiden (forfallsdatoen). For Exchange Traded Products (ETP) som følger en råvare eller en aksjeindeks, er underliggende ofte en futureskontrakt. Hvis underliggende aktiva er en futureskontrakt på en aksjeindeks eller råvare, vil verdien på ETN avvike fra verdien på aksjeindeksen eller råvaren (spotprisen). Ser man på verdiutviklingen over en lengre periode vil avviket øke. Avviket har historisk vært større for ETN’er hvor underliggende aktiva er en futureskontrakt på en råvare enn for ETN hvor underliggende er en futureskontrakt på en aksjeindeks.

Hvis underliggende er en futureskontrakt på en aksjeindeks eller en råvare, vil ETN være koblet til den futureskontrakten som har kortest løpetid. Desto kortere løpetid kontrakten har, desto tettere vil den følge verdien på aksjeindeksen eller råvaren (spotprisen). Avhengig av markedsforholdene vil futuresprisen avvike noe fra spotprisen. Avviket kalles for terminpremie. Terminpremien endres løpende og kan være positiv og negativ. For futureskontrakter på råvarer bestemmes størrelsen på terminpremien av blant annet rentenivået, lageromkostninger samt tilbud og etterspørselsforholdene på den enkelte råvare. For futureskontrakter på aksjeindekser bestemmes størrelsen av terminpremien i hovedsak av rentenivået og utbytteutbetalinger. Verdiutviklingen i ETN med futureskontrakt som underliggende vil dermed kunne avvike fra utviklingen i spotkursen.

Våre LONG Slik handler du LONG Fakta Våre LONG
Slik handler du LONG

I nettbanken

  1. Logg inn i nettbankenÅpnes i nytt vindu
  2. Velg Sparing og investering i toppmenyen
  3. Velg Handle og Invester i venstremenyen
  4. Skriv inn søkeord LONG, ticker (for eksempel LONG DAX ND) eller ISIN

Ved spørsmål kontakt desken på 22 48 51 50 mellom kl 08:30 - 16:30 eller per e-post: on.aedron@lednahejska.

Før du kan starte handel av LONG i Nordea:

  • Før du kan komme i gang med handel av våre børsnoterte produkter kreves tjenesten Aksjehandel på nett som kan bestilles direkte i nettbanken.
  • Ny kunde? Med BankID kan du bli kunde direkte på nett

Ikke kunde i Nordea?

Er du ikke kunde i Nordea kan du finne våre Long hos andre nettmeglere ved å søke på ticker (for eksempel LONG DAX ND).

Hos Skandiabanken

Du finner kursinformasjon og mulighet til å handle hos Skandiabanken på deres produktside for Long.Åpnes i nytt vindu

Hos Nordnet

Du finner kursinformasjon og mulighet til å handle hos Nordnet ved å klikke din ønskede ticker nedenfor:

Fakta

Slik fungerer LONG

Følger indeks- eller råvareutviklingen - handles i realtid på Oslo Børs.

Forventer du stigende kurser kan du kjøpe LONG. Navnet LONG, «lang» på norsk, er en betegnelse på at du eksponerer deg slik at du tjener på at markedet utvikler seg positivt.

Risikoforhold

Vi har sammenfattet de viktigste risikomomentene ved LONG.

Alle former for investering er forbundet med risiko, og det gjelder også LONG. Her finner du viktige risikomomenter ved produktene.