Valutarisikokalkulator

Hvordan påvirkes din bedrift av valutarisiko?

Valutarisikokalkulatoren er et enkelt verktøy du kan bruke til å danne deg et bilde av hvilken valutarisiko bedriften din eventuelt utsettes for i forbindelse med eksport eller import. Når du fyller inn årlige inntekter (hvis du er eksportør) eller kostnader (hvis du er importør) i utenlandsk valuta, får du en vurdering av potensiell risiko forbundet med endringer i valutakursen, det vil si valutarisikoen.

Vi i Nordea hjelper deg gjerne med å se nærmere på en eventuell valutarisiko og komme med forslag til tiltak. Klikk på den grønne kontaktknappen og skriv inn personlige opplysninger, så tar vi kontakt.