Investment Banking

Markets – Investment Banking er en ledende nordisk investeringsbank og en integrert del av Wholesale Banking i Nordea-konsernet. Våre kunder består i hovedsak av større selskap, finansielle sponsorer og finansinstitusjoner. Vi tilbyr et fullt spekter av investment banking-tjenester og bistår våre kunder med rådgivning og finansieringsløsninger. Vi er en av de største nordiske investeringsbankene med mer enn 200 ansatte, basert i Stockholm, København, Helsinki og Oslo.

Om Investment Banking Fusjoner & Oppkjøp Finansiering & Kapitalutvidelse Om Investment Banking

investment bankingVi tilbyr hele spekteret av investeringstjenester og bistår våre kunder med rådgivning og finansieringsløsninger.

 • Vi er en ledende nordisk rådgiver i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.
 • Vi er det ledende nordiske gjeldshuset i både selskaps- og sponsorstøttede transaksjoner, på tvers av alle gjeldsrelaterte produkter som lån, obligasjoner og strukturert gjeld.

Vi tilbyr en kombinasjon av lokal markeds-og nordisk sektorkompetanse og vi har dype relasjoner på tvers av Norden både på offentlig og privat side.

Fusjoner & Oppkjøp

Markets- Investment Banking er Nordens ledende M&A rådgiver. Vi gir råd om fusjoner, oppkjøp, salg, Spin-Offs og offentlige tilbud. Vi håndterer transaksjoner i et bredt spekter av bransjer og har sektoreksperter for å gi våre kunder dyp bransjeinnsikt.

Eksempler på M&A tjenester er

 • Analyse og evaluering av virksomheter til salgs
 • Identifisering og screening av potensielle kjøpere eller målselskaper
 • Fairness Opinions
 • Råd om aksjonærverdier og annen strategisk rådgivning
 • Håndtering av hele transaksjonsprosessen fra innledende analyse til endelig oppgjør.
 • Råd om transaksjonsstruktur
Finansiering & Kapitalutvidelse

Markets – Investment Banking er Nordens ledende arrangør, garantist og tilrettelegger av finansieringsløsninger som inkluderer lån, obligasjoner og aksjer i Norden. I vår rolle som en betrodd mellommann mellom kapitalutstedere og investorer, med uovertruffen investordekning i utvalgte markeder, gir vi våre kunder finansielle løsninger som begrenser strategisk, operasjonell og markedsmessig risiko.

Corporate & Leveraged Finance utfører gjeldsfinansiering for bedrifter og andre kunder. Vi er markedsleder i Norden med en lederposisjon innen Corporate og Leveraged Finance.

 • Nordens ledende primær-gjeldsarrangør, dokumentert av blant annet Euroweeks 2011 Nordic Loan Arranger Award, samt flere #1 league table plasseringer.
 • Sterk execution - og plasseringsevne, og den eneste Nordiske banken som jevnlig gis mandater som MLA i Nordic Large Cap LBOs.
 • Vi har et meget erfarent team av fagfolk Integrert risikorådgivning dekker FX, priser og løsninger for råvarefond.

Fixed Income håndterer transaksjoner på tvers av et bredt tverrsnitt av klienttyper – Corporate (Investment Grade og High Yield), finansinstitusjoner, og Sovereign, supranational and agency (SSA) klienter.

 • Det ledende Nordiske Fixed-Income huset med sterk distribusjonskraft og lang erfaring.
 • Det ledende nordiske huset på Eurobond markedet og på tvers av de nordiske rentemarkedene.
 • Den eneste nordiske banken med en aktiv tilstedeværelse i alle deler av det nordiske High-Yield markedet.
 • Ledende tilstedeværelse i verdipapir- og Senior Unsecured markeder for nordiske finansinstitusjoner.
 • Markedsleder i det nordiske SSA markedet i både offentlig og privat sektor.
 • Det erfarne teamet tilbyr et bredt spekter av kundeløsninger.

Equity Capital Markets (ECM) tilbyr tjenester relatert til børsnoteringer, nye emisjoner, sekundærtilbud og tilbakekjøp av aksjer. Vi er den ledende rådgiveren i Norden.

Eksempler på ECM Tjenester:

 • Rådgivning om kapitalinnhenting.
 • Rådgivning om regler og normer i det lokale markedet
 • Forståelse av aksjonærenes preferanser, prising og timing
 • Prosjektledelse og koordinering gjennom hele transaksjonsprosessen.